Inne produkty

Cofnij wcześniejszą sesję naprawy narzędzia Norton Power Eraser przy użyciu funkcji cofania operacji dotyczących wielu systemów operacyjnych

W określonych przypadkach mogą zostać zainfekowane pliki wymagane do rozruchu komputera z systemem Windows. Narzędzie Norton Power Eraser umożliwia wykrywanie i naprawę zainfekowanych plików systemu Windows. Zmodyfikowanie lub naprawa pliku systemu Windows może jednak uniemożliwić uruchomienie komputera.

Jeśli komputera nie można uruchomić po usunięciu zagrożenia przy użyciu narzędzia Norton Power Eraser, może być konieczne wycofanie sesji naprawy. Program Norton Power Eraser oferuje funkcję cofania operacji dotyczących wielu systemów operacyjnych, która pozwala na cofnięcie sesji naprawy przez rozruch komputera z innego systemu.

Jeśli w komputerze zainstalowano wiele systemów operacyjnych z możliwością rozruchu, użytkownik może zalogować się do komputera za pośrednictwem innego, działającego systemu. Po wykonaniu tej czynności można uruchomić narzędzie Norton Power Eraser, aby skorzystać z funkcji cofania operacji dotyczących wielu systemów operacyjnych.

Cofanie wcześniejszej sesji naprawy przy użyciu funkcji cofania operacji dotyczących wielu systemów operacyjnych

 1. Uruchom komputer przy użyciu innego systemu operacyjnego.

 2. Przejdź do lokalizacji, w której zostało zapisane narzędzie Norton Power Eraser, i dwukrotnie kliknij plik NPE.exe, aby go uruchomić.

 3. Przeczytaj umowę licencyjną, a następnie kliknij opcję Zaakceptuj.

 4. W prawym górnym rogu kliknij pozycję Ustawienia.

 5. Wybierz opcję Włącz sprawdzanie wielu operacji rozruchu, a następnie kliknij przycisk OK.

 6. Kliknij pozycję Wycofaj poprzednią poprawkę.

  Narzędzie Norton Power Eraser sprawdzi i wyświetli wszystkie sesje naprawy bieżącego systemu operacyjnego i innych systemów w komputerze.

 7. Wybierz z listy system operacyjny i kombinację użytkownika.

 8. Wybierz sesję naprawy, którą chcesz wycofać, a następnie kliknij przycisk Dalej.

  Obok pozycji sesji naprawy systemu operacyjnego, którego nie można uruchomić, zostanie wyświetlona etykieta Docelowy system operacyjny.

 9. Sprawdź poprawki wprowadzone w wybranej sesji naprawy. Wybierz pliki, które chcesz przywrócić, a następnie kliknij pozycję Cofnij.

 10. Jeżeli w programie Norton Power Eraser zostanie wyświetlony monit o ponowne uruchomienie komputera, kliknij przycisk Uruchom ponownie teraz.

 11. W narzędziu Norton Power Eraser zostaną wyświetlone przywrócone pliki. Kliknij przycisk Gotowe.

Więcej możliwości narzędzia Norton Power Eraser:

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v71393252_EndUserProfile_pl_pl
System operacyjny: Windows
Ostatnia modyfikacja: 16/07/2018