Inne produkty

Zmiana częstotliwości lokalizowania urządzenia

Częstotliwość lokalizowania urządzenia można w każdej chwili zmienić. Domyślnie lokalizacja urządzenia jest sprawdzana co 1 godzinę. Można ustawić częstotliwość monitorowania lokalizacji co 3, 6, 12 lub 24 godziny.

Aby zmienić częstotliwość lokalizowania urządzenia:

  1. Zaloguj się do strony internetowej programu Norton Anti-Theft.

  2. W lewym okienku, w obszarze Moje urządzenia kliknij nazwę urządzenia, dla którego chcesz zmienić częstotliwość lokalizowania.

  3. Z listy rozwijanej Częstotliwość lokalizowania wybierz żądaną częstotliwość lokalizowania urządzenia.

Zarządzanie urządzeniami - informacje

Wyświetlanie lokalizacji urządzenia

Aktualizowanie lokalizacji urządzenia za pomocą strony internetowej programu Norton Anti-Theft

Strona internetowa programu Norton Anti-Theft - informacje

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v71355278_NAT_Retail_1_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 25/04/2013