Inne produkty

Wyszukiwanie w Internecie przy użyciu funkcji Norton Safe Search

Funkcja Norton Safe Search jest dostępna tylko w systemie Windows.

Funkcja Norton Safe Search ułatwia wyszukiwanie w Internecie. Używa wyszukiwarki Ask.com do generowania wyników wyszukiwania i podaje oceny bezpieczeństwa poszczególnych wyników wyszukiwania.

Funkcja Norton Safe Search obsługuje również funkcję inteligentnych podpowiedzi podczas wpisywania kolejnych liter wyszukiwanego hasła.

Ponadto funkcja Norton Safe Search zapewnia:

Filtr stron

Podczas wyszukiwania w Internecie funkcja Norton Safe Search analizuje poziomy bezpieczeństwa stron internetowych i wyświetla wyniki wyszukiwania.

Można odfiltrować niebezpieczne strony z wyników wyszukiwania, wybierając opcję Przeskanowana i bezpieczna lub Zabezpieczone przez program Norton. Aby nie filtrować wyników wyszukiwania, należy kliknąć pozycję Brak filtrów. Wyniki wyszukiwania domyślnie nie są filtrowane.

Wymaż historię wyszukiwania

Za pomocą funkcji Norton Safe Search można wymazywać z serwera Ask.com wszystkie dane związane z operacjami wyszukiwania. Opcja ochrony prywatności funkcji Norton Safe Search usuwa z serwera Ask.com dane wyszukiwania, takie jak adres IP użytkownika, identyfikator użytkownika oraz identyfikator sesji.

Funkcja Norton Safe Search jest dostępna tylko w niektórych regionach takich, jak Australia, Belgia, Brazylia, Dania, Finlandia, Francja, Hiszpania, Holandia, Japonia, Kanada, Niemcy, Norwegia, Szwajcaria, Szwecja, USA, Wielka Brytania i Włochy. Funkcja Privacy Safeguard jest dostępna tylko w USA, Wielkiej Brytanii i Kanadzie.

Z funkcji Norton Safe Search można korzystać nawet po wyłączeniu programu Password Manager.

Funkcja Norton Safe Search jest obsługiwana jedynie w przeglądarkach Internet Explorer, Firefox lub Chrome.

Aby przeprowadzić wyszukiwanie w Internecie przy użyciu funkcji Norton Safe Search:

  1. Otwórz przeglądarkę.

  2. Na pasku narzędzi Norton, w polu Norton Safe Search wpisz wyszukiwane hasło

  3. Wykonaj jedną z następujących czynności:

    • Kliknij opcję Bezpieczne wyszukiwanie.

    • W wyświetlonym oknie wyskakującym wybierz odpowiednią propozycję wyszukiwanego hasła.

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v71133104_identity_safe_standalone_1_pl_pl
System operacyjny: Windows
Ostatnia modyfikacja: 02/08/2018