Zgłaszanie nieprawidłowej oceny witryny internetowej

W nielicznych przypadkach funkcja ochrony przed wyłudzeniem danych może zgłaszać nieprawidłową ocenę witryny internetowej. Na przykład użytkownik może odwiedzić witrynę, w której regularnie dokonuje zakupów, a funkcja Ochrona przed wyłudzeniem danych wyświetla komunikat stwierdzający, że strona jest fałszywa. Z drugiej strony użytkownik może odwiedzić witrynę internetową i podejrzewać, że służy ona do wyłudzania danych, podczas gdy funkcja Ochrona przed wyłudzeniem danych zgłasza brak oznak oszustwa. W obu przypadkach witrynę internetową można zgłosić do dalszej oceny przez firmę Symantec.

Witryna internetowa, którą użytkownik chce zgłosić do dalszej analizy w firmie Symantec musi pozostać otwarta w przeglądarce internetowej.

Aby zgłosić nieprawidłową ocenę podejrzanej witryny internetowej:

  1. Otwórz przeglądarkę i przejdź do witryny internetowej, którą uznajesz za podejrzaną.

  2. Na pasku narzędzi Norton, w menu Norton kliknij pozycję Zgłoś witrynę.

  3. W wyświetlonym oknie dialogowym sprawdź poprawność adresu witryny internetowej i kliknij pozycję Prześlij.

  4. W oknie dialogowym potwierdzenia kliknij przycisk Zamknij.

Aby zgłosić nieprawidłową ocenę bezpiecznej witryny internetowej:

  1. Otwórz przeglądarkę i przejdź do witryny internetowej, którą uznajesz za bezpieczną.

  2. Na pasku narzędzi Norton, w menu Norton kliknij pozycję Zgłoś witrynę.

  3. W wyświetlonym oknie dialogowym sprawdź poprawność adresu witryny internetowej i kliknij pozycję Prześlij.

  4. W oknie dialogowym potwierdzenia kliknij przycisk Zamknij.

Ochrona przed wyłudzeniem danych - informacje

Uzyskiwanie dostępu do ustawień sejfu tożsamości za pomocą paska narzędzi Norton

Pasek narzędzi Norton - informacje

Uzyskiwanie dostępu do menu Magazyn otwarty/Magazyn zamknięty

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

The solution made it easy for me to handle my issue.

Strongly disagree
Strongly agree

This is not my issue.

Was this information helpful?

Yes No

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Thank you for your feedback.

What would you like to do now?

Browse for solutions, search the Norton Community, or Contact Us.

Identyfikator dokumentu: v71133102_identity_safe_standalone_1_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 28/07/2012