Inne produkty

Uzyskiwanie dostępu do ustawień sejfu tożsamości za pomocą paska narzędzi Norton

Program Norton Identity Safe podczas instalacji dodaje pasek narzędzi Norton do przeglądarek internetowych Internet Explorer, Firefox i Chrome. Menu Magazyn otwarty na pasku narzędzi Norton zawiera szybkie łącza, umożliwiające dostęp do opcji sejfu tożsamości.

Aby uzyskać dostęp do ustawień sejfu tożsamości z menu Norton:

  1. Otwórz przeglądarkę internetową.

  2. W menu Norton na pasku narzędzi Norton kliknij jedno z następujących poleceń:

Program Norton Identity Safe - informacje

Umożliwia wyświetlenie okna Program Norton Identity Safe - informacje.

Produkt Norton Identity Safe można zaktualizować przy użyciu łącza Sprawdź dostępność nowych aktualizacji w oknie Program Norton Identity Safe - informacje.

W oknie Program Norton Identity Safe - informacje można również wyświetlić zasady licencyjne firmy Symantec.

Samouczek produktu

Włącza samouczek programu Norton Identity Safe. Można wybrać opcję Dalej, aby wyświetlić różne funkcje programu Norton Identity Safe, które wymagają lepszego poznania produktu.

Zgłoś witrynę

Umożliwia zgłoszenie firmie Symantec bieżącej oceny dokonywanej przez funkcję Ochrona przed wyłudzeniem danych.

Zminimalizuj pasek narzędzi

Umożliwia zminimalizowanie paska narzędzi Norton.

Po zaznaczeniu tej opcji wyrażenia Sejf tożsamości i Norton Safe Web znikają i wyświetlane są tylko wskaźniki Sejf tożsamości oraz Safe Web.

Zmniejszany jest również rozmiar pola Norton Safe Search.

Opcja Zminimalizuj pasek narzędzi jest wyświetlana tylko w programie Internet Explorer.

Ustawienia

Umożliwia otwarcie okna Opcje przeglądania.

Konfiguruj sieciowy serwer proxy

Umożliwia dostęp do okna Ustawienia sieciowego serwera proxy.

Jeśli do łączenia z Internetem używany jest serwer proxy, należy podać szczegóły serwera proxy.

Okno Ustawienia sieciowego serwera proxy umożliwia wprowadzenie ustawień automatycznej konfiguracji, ustawień serwera proxy i ustawień uwierzytelniania na serwerze proxy. Za pomocą okna Ustawienia sieciowego serwera proxy można nawiązać połączenie z Internetem podczas wykonywania zadań takich, jak aktywacja produktu lub uzyskiwanie dostępu do opcji pomocy technicznej.

Pomoc

Umożliwia dostęp do strony Pomocy menu Norton.

Pasek narzędzi Norton - informacje

Ukrywanie i pokazywanie paska narzędzi Norton

Uzyskiwanie dostępu do menu Magazyn otwarty/Magazyn zamknięty

Zgłaszanie nieprawidłowej oceny witryny internetowej

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v71133098_identity_safe_standalone_1_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 30/07/2012