Inne produkty

Uzyskiwanie dostępu do menu Magazyn otwarty/Magazyn zamknięty

Za pomocą menu Sejf tożsamości na pasku narzędzi Norton można wyświetlać zapisane dane logowania, karty tożsamości i uwagi oraz zarządzać nimi.

Dostęp do karty Ochrona tożsamości okna Ustawienia można również uzyskać za pomocą menu Sejf tożsamości.

Ponadto można:

 • Przejść do każdej witryny internetowej, dla której zapisano poświadczenia logowania.

 • Przekazać opinię na temat użytkowania funkcji Sejf tożsamości.

 • Wyeksportować dane sejfu tożsamości.

 • Zaimportować dane sejfu tożsamości z utworzonego wcześniej pliku kopii zapasowej lub z profilu przenośnego.

Aby uzyskać dostęp do menu Magazyn otwarty/Magazyn zamknięty:

 1. Otwórz przeglądarkę internetową.

 2. W menu Magazyn otwarty/Magazyn zamknięty na pasku narzędzi Norton kliknij jedno z następujących poleceń:

Zamknij magazyn

Umożliwia wylogowanie się z sejfu tożsamości.

Aby zabezpieczyć dane znajdujące się w sejfie tożsamości, należy wylogować się z sejfu tożsamości, odchodząc od komputera.

Scal dane przenośne (Dysk:\)

Umożliwia scalenie danych sejfu tożsamości z profilu przenośnego utworzonego w starszych wersjach produktów zabezpieczających marki Norton.

Opcja jest wyświetlana w menu Sejf tożsamości tylko po podłączeniu dysku zewnętrznego zawierającego profil przenośny.

Zatrzymaj ignorowanie tej strony

Opcję tę można wybrać, aby nie wypełniać automatycznie danych logowania na bieżącej stronie internetowej.

Ta opcja jest wyświetlana w menu Sejf tożsamości tylko po wybraniu opcji Ignoruj tę stronę w menu Sejf tożsamości.

Sejf tożsamości - strona główna

Umożliwia otwarcie strony głównej programu Norton Identity Safe i skonfigurowanie danych funkcji Sejf tożsamości

Ustawienia

Umożliwia wyświetlenie różnych opcji dostępnych w sejfie tożsamości.

Dostępne są następujące opcje:

 • Edytuj dane logowania

  Umożliwia otwarcie okna Edycja danych logowania.

 • Edytuj karty tożsamości

  Umożliwia otwarcie okna Edycja kart tożsamości.

 • Edytuj uwagi

  Umożliwia otwarcie okna Edycja uwag.

 • Opcje przeglądania

  Umożliwia otwarcie okna Opcje przeglądania.

 • Hasło i zabezpieczenia

  Umożliwia otwarcie okna Hasło i zabezpieczenia.

 • Eksportuj

  Umożliwia otwarcie okna Eksportowanie danych sejfu tożsamości.

 • Importuj

  Umożliwia otwarcie okna Importowanie danych sejfu tożsamości.

Zgłoś problem

Umożliwia otwarcie internetowej witryny Norton Feedback.

Użytkownik może przesłać opinię na temat funkcji Sejf tożsamości. Użytkownik może również przedstawić problemy napotkane podczas użytkowania funkcji Sejf tożsamości. Można wybrać problem z listy lub samodzielnie opisać problem.

Ignoruj tę stronę

Opcję tę można wybrać, aby nie wypełniać automatycznie danych logowania na bieżącej stronie internetowej.

Wszystkie dane logowania

Umożliwia wyświetlanie listy wszystkich danych logowania zapisanych w sejfie tożsamości.

Pasek narzędzi Norton - informacje

Ukrywanie i pokazywanie paska narzędzi Norton

Uzyskiwanie dostępu do ustawień sejfu tożsamości za pomocą paska narzędzi Norton

Zgłaszanie nieprawidłowej oceny witryny internetowej

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v71133097_identity_safe_standalone_1_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 16/08/2012