Inne produkty

Ustawienia zabezpieczeń - informacje

Opcje zabezpieczeń w programie Norton Password Manager umożliwiają skonfigurowanie poziomu zabezpieczeń skarbca. Można również zmienić hasło skarbca.

Skarbiec zawiera poufne informacje, które bez odpowiednich środków ostrożności mogą wykorzystać złodzieje tożsamości. Opcje zabezpieczeń zapewniają dodatkową warstwę zabezpieczeń skarbca. Można skonfigurować żądaną metodę dostępu do skarbca.

Za pomocą opcji zabezpieczeń można:

 • Skonfigurować dostęp do skarbca.

 • Zmienić hasło skarbca.

Aby przejść do ustawień zabezpieczeń w systemie Windows, w oknie głównym programu Norton Password Manager kliknij ikonę ustawień (kółka zębatego), a następnie kliknij kartę Zabezpieczenia.

Do wyboru są następujące opcje:

Dostęp do magazynu

Można skonfigurować następujące ustawienia zabezpieczeń otwierania skarbca. Do wyboru są następujące opcje:

 • Żądaj hasła na początku każdej sesji logowania : powoduje wyświetlanie monitu o podanie hasła przy pierwszym otwarciu programu Norton Password Manager.

  Firma Symantec zaleca używanie tej opcji, aby zwiększyć zabezpieczenia danych tożsamości.

 • Żądaj hasła przed podaniem danych logowania lub wypełnieniem formularza : powoduje wyświetlanie monitu o podanie hasła przed automatycznym wypełnieniem formularza lub podaniem danych logowania.

 • Zamknij skarbiec po <czas> minutach bezczynności : powoduje automatyczne wylogowanie z programu Password Manager po nieużywaniu go przez określony czas. Można ustawić okres limitu czasu bezczynności 15, 30 lub 45 minut.

  Opcja ta jest przydatna w razie używania programu w miejscu, w którym zachodzi zagrożenie przestępstwami.

 • Zamknij skarbiec przy wstrzymaniu : powoduje automatyczne wylogowanie z programu Password Manager podczas przejścia systemu w stan wstrzymania.

Hasło skarbca

Umożliwia skonfigurowanie hasła skarbca. Do wyboru jest następująca opcja:

 • Zmień hasło skarbca : umożliwia zmianę hasła skarbca programu Password Manager i ustawienie nowej wskazówki dotyczącej hasła.

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v71133088_identity_safe_standalone_1_pl_pl
System operacyjny: Windows
Ostatnia modyfikacja: 02/08/2018