Inne produkty

Zmiana hasła hasła sejfu tożsamości

Hasło sejfu tożsamości należy regularnie zmieniać, aby uniemożliwić nieupoważniony dostęp do informacji osobistych przechowywanych w sejfie tożsamości. Hasło można zmienić za pomocą opcji Bezpieczeństwo hasła w oknie Ustawienia.

Aby zmienić hasło sejfu tożsamości dla magazynu online, podawane hasło musi mieć następujące cechy:

 • Co najmniej osiem znaków

 • Co najmniej jedna wielka litera

 • Co najmniej dwie cyfry (od 0 do 9)

 • Co najmniej jeden symbol (na przykład *, >, &, $, %)

 • Hasło nie może być identyczne z nazwą użytkownika lub hasłem konta Norton Account.

Można tu również ustawić wskazówkę dotyczącą hasła, jeśli użytkownik nie podał jej podczas konfigurowania funkcji Sejf tożsamości.

Aby zmienić hasło sejfu tożsamości:

 1. Otwórz przeglądarkę internetową i wybierz menu Magazyn otwarty/Magazyn zamknięty na pasku narzędzi Norton.

  Jeśli użytkownik nie jest zalogowany do magazynu online, wyświetlone zostanie menu Magazyn zamknięty. W takim przypadku należy wprowadzić hasło magazynu online, aby uzyskać dostęp do zawartych w nim danych.

 2. W menu Magazyn otwarty wybierz opcję Ustawienia, a następnie kliknij pozycję Hasło i zabezpieczenia.

 3. W oknie Hasło i zabezpieczenia kliknij pozycję Zmień hasło w obszarze Hasło sejfu tożsamości.

 4. W oknie Zmiana hasła sejfu tożsamości wpisz bieżące hasło i nowe hasło, a następnie potwierdź nowe hasło.

 5. Kliknij przycisk OK.

 6. W oknie dialogowym potwierdzenia kliknij przycisk OK.

Hasło i zabezpieczenia - informacje

Program Norton Identity Safe - informacje

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v71133086_identity_safe_standalone_1_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 30/07/2012