Edycja lub usuwanie uwag

Wszystkie zapisane uwagi są wyświetlane w oknie Uwagi. Można edytować szczegóły każdych zapisanych uwag. Uwagi można również usunąć, jeśli są już zbędne.

Aby edytować lub usunąć uwagi w systemie Windows lub Mac:

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Na pulpicie lub na pasku zadań systemu Windows kliknij ikonę programu Norton Identity Safe.

  • W systemie Mac uruchom program Norton Identity Safe z katalogu Applications (Aplikacje).

 2. W oknie głównym programu Norton Identity Safe kliknij kartę Uwagi.

 3. Kliknij uwagi, które chcesz edytować lub usunąć.

  Opcja Sortuj według umożliwia szybsze znalezienie uwag. Uwagi można również wyszukać bezpośrednio w polu Wyszukaj w magazynie.

 4. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby edytować uwagi, w wyświetlonym oknie kliknij pozycję Edytuj, dokonaj żądanych zmian, a następnie kliknij pozycję Zapisz.

  • Aby usunąć uwagi, w wyświetlonym oknie kliknij pozycję Usuń, a następnie kliknij pozycję Tak w alercie.

 5. Kliknij przycisk Zapisz.

Aby edytować lub usunąć uwagi w systemie Android lub iOS:

 1. Zaloguj się do aplikacji Norton Identity Safe.

 2. Na ekranie Mój magazyn stuknij pozycję Uwagi.

 3. Stuknij uwagi, które chcesz edytować lub usunąć.

  Uwagi można również wyszukać w polu wyszukiwania.

 4. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby edytować uwagi, stuknij ikonę edycji w prawym górnym rogu ekranu, dokonaj żądanych zmian, a następnie stuknij ikonę znacznika wyboru.

  • Aby usunąć uwagi, stuknij pozycję Usuń te uwagi w prawym dolnym rogu ekranu i potwierdź usunięcie w oknie dialogowym ostrzeżenia. W zależności od ustawień usunięcie może wymagać podania hasła magazynu.

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v71133078_identity_safe_standalone_1_pl_pl
System operacyjny: Windows
Ostatnia modyfikacja: 28/09/2015