Inne produkty

Ustawienia importu/eksportu - informacje

Dane znajdujące się w programie Norton Password Manager można wyeksportować ze względów bezpieczeństwa albo w celu przeniesienia wszystkich danych z programu Norton Password Manager na nowe urządzenie. Pliki kopii zapasowej są zapisywane jako pliki .DAT lub .CSV.

Opcja Import/Eksport jest dostępna tylko w systemie Windows.

Hasła skarbca nie można zresetować. Firma Symantec zaleca w związku z tym systematyczne tworzenie kopii zapasowych danych skarbca. Gdy funkcja automatycznego tworzenia kopii zapasowych jest włączona, automatycznie tworzone kopie zapasowe magazynu są zapisywane lokalnie na urządzeniu. Kopie zapasowe skarbca są dostępne w lokalizacji Użytkownicy\<nazwa użytkownika>\Moje dokumenty\Kopie zapasowe Norton Password Manger\<nazwa konta Norton>.

Pliki w kopii zapasowej można zabezpieczyć hasłem. Firma Symantec zaleca dodatkowe zabezpieczenie danych programu Norton Password Manager hasłem. Hasło kopii zapasowej nie musi być takie samo, jak hasło programu Password Manager. Jeśli włączono funkcję automatycznego tworzenia kopii zapasowej, kopie plików będą automatycznie chronione hasłem skarbca. W celu zaimportowania danych programu Norton Password Manager z kopii zapasowej konieczne jest podanie hasła.

Dane programu Norton Password Manager można przywrócić z utworzonego wcześniej pliku kopii zapasowej.

Po ukończeniu importu można również usunąć dane.

Z poziomu okna Import/Eksport można:

Importuj

Umożliwia import danych z pliku kopii zapasowej.

Podczas importowania danych programu Norton Password Manager dostępne są następujące opcje:

  • Scal zaimportowane dane z istniejącymi danymi.

  • Zastąp istniejące dane importowanymi danymi.

Eksportuj

umożliwia archiwizację danych programu Norton Password Manager w pliku o formacie .DAT lub .CSV. Można wybrać jedno z następujących ustawień:

  • Format kopii zapasowej programu Password Manager - plik DAT

  • Zwykły tekst - plik CSV (tylko dane logowania i uwagi)

Zalecane jest okresowe tworzenie kopii zapasowych wszystkich danych programu Norton Password Manager. Podczas eksportowania danych warto użyć hasła, aby chronić dane programu Norton Password Manager przed nieprawidłowym użyciem.

Automatyczne tworzenie kopii zapasowej

Kopia zapasowa skarbca jest tworzona automatycznie i zapisywana lokalnie na urządzeniu. Aby korzystać z tej opcji, zaznacz opcję Włącz automatyczne tworzenie kopii zapasowych.

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v71133077_identity_safe_standalone_1_pl_pl
System operacyjny: Windows
Ostatnia modyfikacja: 21/08/2018