Inne produkty

Dodawanie portfela

Możliwe jest utworzenie portfela w celu automatycznego podawania szczegółów konta bankowego lub karty kredytowej podczas przeprowadzania transakcji finansowych w Internecie. W portfelu można dodawać szczegóły karty, konta bankowego lub płatności. Podczas transakcji płatniczych w Internecie program Password Manager automatycznie podaje szczegóły w odpowiednich polach na podstawie wybranego trybu płatności. Jeśli wybrano na przykład płatność kartą kredytową, program Password Manager automatycznie poda wszystkie wymagane szczegóły karty kredytowej.

W przypadku posiadania wielu kart kredytowych można utworzyć wiele płatności zawierających różne zestawy danych. Podczas odwiedzania strony internetowej płatności można wybrać w celu jej wykonania dowolną utworzoną płatność.

Można także skonfigurować płatności bez nazwy do użytku na nieznanych stronach internetowych, na których użytkownik woli nie podawać swoich danych osobowych. Płatności bez nazwy nie pokazują żadnych danych finansowych, więc można ich bezpiecznie używać na nieznanych stronach internetowych.

Nie można utworzyć płatności bez nazwy w systemie Windows.

Dodawanie portfela w systemie Windows

 1. Kliknij ikonę programu Norton Password Manager na pulpicie lub na pasku zadań.

 2. W oknie głównym programu Norton Password Manager kliknij kartę Portfel.

 3. Kliknij przycisk listy rozwijanej u góry okna i wybierz pozycję Nowa płatność.

 4. W oknie UTWÓRZ PŁATNOŚĆ wprowadź wymagane szczegóły.

  Można wybrać typ płatności, taki jak Karta kredytowa lub Konto bankowe. Pola w oknie UTWÓRZ PŁATNOŚĆ zależą od wybranego typu płatności.

  W polu Adres rozliczeniowy wyświetlana jest lista już przechowywanych adresów. Można wybrać jeden z nich z listy w celu utworzenia płatności.

 5. Kliknij przycisk Zapisz.

Dodawanie portfela w systemie Android lub iOS

 1. Zaloguj się do aplikacji Norton Password Manager.

 2. Na ekranie skarbiec stuknij przycisk Portfel.

 3. Stuknij ikonę znaku plus u góry ekranu.

 4. Na ekranie Dodaj nowy element portfela wybierz system płatności, dla którego należy wprowadzić dane.

 5. W oknie Tworzenie nowej płatności wprowadź wymagane szczegóły.

 6. Stuknij ikonę znacznika wyboru.

  Portfel można dodać do listy ulubionych.

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v71133076_identity_safe_standalone_1_pl_pl
System operacyjny: Windows
Ostatnia modyfikacja: 02/08/2018