Inne produkty

Aktualizowanie hasła w danych logowania

Regularne zmienianie hasła danych logowania to skuteczna metoda zwiększania bezpieczeństwa. Poświadczenia danych logowania można aktualizować w sejfie tożsamości przy każdej zmianie hasła do strony internetowej. Zaktualizowane dane logowania zostaną automatycznie podane przy następnych odwiedzinach na powiązanej z nimi stronie internetowej.

Dane logowania można również zaktualizować w sejfie tożsamości, przechodząc na daną stronę internetową. Funkcja Sejf tożsamości wyświetli monit z pytaniem o aktualizację danych logowania.

Aby zaktualizować hasło danych logowania:

 1. Otwórz stronę internetową, dla której chcesz zmienić hasło.

 2. Wyczyść automatycznie wypełnione hasło.

 3. Wpisz nowe hasło, a następnie kliknij przycisk lub łącze logowania.

  Program Norton Identity Safe automatycznie zapisze szczegóły danych logowania.

Aby zaktualizować hasło danych logowania przy użyciu programu Norton Identity Safe:

 1. Otwórz przeglądarkę internetową i wybierz menu Magazyn otwarty/Magazyn zamknięty na pasku narzędzi Norton.

  Jeśli użytkownik nie jest zalogowany do magazynu online, wyświetlone zostanie menu Magazyn zamknięty. W takim przypadku należy wprowadzić hasło magazynu online, aby uzyskać dostęp do zawartych w nim danych.

 2. W menu Magazyn otwarty wybierz opcję Ustawienia, a następnie kliknij pozycję Edytuj dane logowania.

  Dane logowania można również edytować na stronie głównej programu Norton Identity Safe, w obszarze Dane logowania klikając ikonę edycji pod danymi logowania, które chcesz zmodyfikować.

 3. W oknie Edycja danych logowania, w obszarze Szczegóły kliknij łącze Pokaż obok pola Hasło.

  Wyświetlone zostanie okno Sprawdź poprawność hasła sejfu tożsamości. Okno to jest wyświetlane tylko w przypadku, gdy użytkownik zmienił poziom zabezpieczeń hasła sejfu tożsamości na Żądaj hasła przed podaniem danych logowania lub wypełnieniem formularza w oknie Hasło i zabezpieczenia.

 4. W oknie Sprawdź poprawność hasła sejfu tożsamości wykonaj następujące czynności:

  • W polu Wprowadź hasło wpisz swoje hasło sejfu tożsamości.

  • Kliknij pozycję Sprawdź poprawność.

 5. W oknie Edycja danych logowania, w polu Hasło wpisz nowe hasło.

 6. Kliknij przycisk Zamknij.

 7. W oknie dialogowym potwierdzenia kliknij przycisk Tak.

Dane logowania programu Norton Identity Safe - informacje

Zarządzanie danymi logowania

Zapisywanie danych logowania

Zmiana nazwy użytkownika i hasła

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v71133075_identity_safe_standalone_1_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 30/07/2012