Aktualizowanie hasła w danych logowania

Regularne zmienianie hasła danych logowania to skuteczna metoda zwiększania bezpieczeństwa. Poświadczenia danych logowania można aktualizować w sejfie tożsamości przy każdej zmianie hasła do strony internetowej. Zaktualizowane dane logowania zostaną automatycznie podane przy następnych odwiedzinach na powiązanej z nimi stronie internetowej.

Dane logowania można również zaktualizować w sejfie tożsamości, przechodząc na daną stronę internetową. Funkcja Sejf tożsamości wyświetli monit z pytaniem o aktualizację danych logowania.

Aby zaktualizować hasło danych logowania:

 1. Otwórz stronę internetową, dla której chcesz zmienić hasło.

 2. Wyczyść automatycznie wypełnione hasło.

 3. Wpisz nowe hasło, a następnie kliknij przycisk lub łącze logowania.

  Program Norton Identity Safe automatycznie zapisze szczegóły danych logowania.

Aby zaktualizować hasło danych logowania przy użyciu programu Norton Identity Safe:

 1. Otwórz przeglądarkę internetową i wybierz menu Magazyn otwarty/Magazyn zamknięty na pasku narzędzi Norton.

  Jeśli użytkownik nie jest zalogowany do magazynu online, wyświetlone zostanie menu Magazyn zamknięty. W takim przypadku należy wprowadzić hasło magazynu online, aby uzyskać dostęp do zawartych w nim danych.

 2. W menu Magazyn otwarty wybierz opcję Ustawienia, a następnie kliknij pozycję Edytuj dane logowania.

  Dane logowania można również edytować na stronie głównej programu Norton Identity Safe, w obszarze Dane logowania klikając ikonę edycji pod danymi logowania, które chcesz zmodyfikować.

 3. W oknie Edycja danych logowania, w obszarze Szczegóły kliknij łącze Pokaż obok pola Hasło.

  Wyświetlone zostanie okno Sprawdź poprawność hasła sejfu tożsamości. Okno to jest wyświetlane tylko w przypadku, gdy użytkownik zmienił poziom zabezpieczeń hasła sejfu tożsamości na Żądaj hasła przed podaniem danych logowania lub wypełnieniem formularza w oknie Hasło i zabezpieczenia.

 4. W oknie Sprawdź poprawność hasła sejfu tożsamości wykonaj następujące czynności:

  • W polu Wprowadź hasło wpisz swoje hasło sejfu tożsamości.

  • Kliknij pozycję Sprawdź poprawność.

 5. W oknie Edycja danych logowania, w polu Hasło wpisz nowe hasło.

 6. Kliknij przycisk Zamknij.

 7. W oknie dialogowym potwierdzenia kliknij przycisk Tak.

Dane logowania programu Norton Identity Safe - informacje

Zarządzanie danymi logowania

Zapisywanie danych logowania

Zmiana nazwy użytkownika i hasła

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

The solution made it easy for me to handle my issue.

Strongly disagree
Strongly agree

This is not my issue.

Was this information helpful?

Yes No

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Thank you for your feedback.

What would you like to do now?

Browse for solutions, search the Norton Community, or Contact Us.

Identyfikator dokumentu: v71133075_identity_safe_standalone_1_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 30/07/2012