Inne produkty

Zmiana nazwy użytkownika i hasła

Program Norton Identity Safe umożliwia zmianę nazwy użytkownika i hasła w zapisanych danych logowania. Zaktualizowane dane logowania zostaną automatycznie podane przy następnych odwiedzinach na stronie internetowej.

Aby zmienić nazwę użytkownika:

 1. Otwórz przeglądarkę internetową i wybierz menu Magazyn otwarty/Magazyn zamknięty na pasku narzędzi Norton.

  Jeśli użytkownik nie jest zalogowany do magazynu online, wyświetlone zostanie menu Magazyn zamknięty. W takim przypadku należy wprowadzić hasło magazynu online, aby uzyskać dostęp do zawartych w nim danych.

 2. W menu Magazyn otwarty wybierz opcję Ustawienia, a następnie kliknij pozycję Edytuj dane logowania.

  Dane logowania można również edytować na stronie głównej programu Norton Identity Safe, w obszarze Dane logowania klikając opcję edycji nad danymi logowania, które chcesz zmodyfikować.

 3. W oknie Edycja danych logowania, w obszarze Dane logowania wybierz nazwę witryny internetowej, dla której chcesz zmienić nazwę użytkownika.

 4. W obszarze Szczegóły kliknij pozycję Zmień obok pola Nazwa użytkownika.

 5. W oknie dialogowym Nazwa użytkownika, w polu Wprowadź nową nazwę użytkownika wpisz nową nazwę użytkownika.

 6. Kliknij przycisk OK.

 7. W oknie Edycja danych logowania kliknij przycisk Zamknij.

Aby zmienić hasło:

 1. Otwórz przeglądarkę internetową i wybierz menu Magazyn otwarty/Magazyn zamknięty na pasku narzędzi Norton.

  Jeśli użytkownik nie jest zalogowany do magazynu online, wyświetlone zostanie menu Magazyn zamknięty. W takim przypadku należy wprowadzić hasło magazynu online, aby uzyskać dostęp do zawartych w nim danych.

 2. W menu Magazyn otwarty wybierz opcję Ustawienia, a następnie kliknij pozycję Edytuj dane logowania.

 3. W oknie Edycja danych logowania, w obszarze Dane logowania wybierz nazwę witryny internetowej, dla której chcesz zmienić hasło.

 4. W obszarze Szczegóły kliknij pozycję Pokaż obok pola Hasło.

  Wyświetlone zostanie okno Sprawdź poprawność hasła sejfu tożsamości. Okno to jest wyświetlane tylko w przypadku, gdy użytkownik zmienił poziom zabezpieczeń hasła sejfu tożsamości na Żądaj hasła przed podaniem danych logowania lub wypełnieniem formularza w oknie Hasło i zabezpieczenia.

 5. W oknie Sprawdź poprawność hasła sejfu tożsamości wykonaj następujące czynności:

  • W polu Wprowadź hasło wpisz swoje hasło sejfu tożsamości.

  • Kliknij pozycję Sprawdź poprawność.

 6. W oknie Edycja danych logowania, w polu Hasło wpisz nowe hasło.

 7. Kliknij przycisk Zamknij.

 8. W oknie dialogowym potwierdzenia kliknij przycisk Tak, aby zapisać zmiany.

Dane logowania programu Norton Identity Safe - informacje

Zarządzanie danymi logowania

Zapisywanie danych logowania

Aktualizowanie hasła w danych logowania

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v71133074_identity_safe_standalone_1_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 30/07/2012