Inne produkty

Zapisywanie danych logowania

Program Norton Password Manager umożliwia zapisywanie danych logowania zarówno ręcznie, jak i automatycznie. Dane logowania zapewniają bezpieczną i prostą metodę wypełniania danymi pól logowania w odwiedzanych witrynach. Opcja Automatycznie wypełniaj umożliwia programowi Password Manager automatyczne podawanie szczegółów logowania przy następnych odwiedzinach witryny. Jeśli w tej samej witrynie zapisano wiele danych logowania, program Password Manager pozwala wybrać konkretne dane logowania do witryny. W takim przypadku do automatycznego wypełniania użyte zostaną ostatnie zapisane dane logowania. Aby zalogować się przy użyciu innych danych logowania, należy wybrać żądane dane logowania z paska informacji.

Aby zapisać dane logowania używane w witrynie, należy zalogować się do programu Password Manager. Jeśli pole hasła lub nazwy użytkownika jest puste, program Password Manager nie wyświetla monitu o zapisanie danych logowania.

Domyślnie dane logowania są zapisywane automatycznie. Aby zmienić to ustawienie, wykonaj jedną z następujących czynności:

 • W systemie Windows, w oknie głównym programu Norton Password Manager kliknij pozycję Ustawienia > Przeglądanie > skonfiguruj opcję Zapisuj moje poświadczenia, gdy loguję się do stron internetowych. Możliwe ustawienia to Zawsze, Nie lub Pytaj. Ustawienie domyślne to Zawsze.

 • W systemie Android, w aplikacji Norton Password Manager stuknij przycisk Aplikacje > Ustawienia > Magazyn > Dane logowania i hasła > zaznacz lub usuń zaznaczenie opcji Zapisuj moje poświadczenia, gdy loguję się do stron internetowych.

 • W systemie iOS, w aplikacji Norton Password Manager stuknij przycisk Aplikacje > Ustawienia > Magazyn > przesuń przełącznik Automatycznie zapisuj dane logowania w położenie Wł. lub Wył..

Program Norton Password Manager umożliwia dostęp do wszystkich funkcji danych logowania zapisanych dla witryny internetowej nawet po wygaśnięciu ważności produktu.

Aby zapisać dane logowania:

 1. Otwórz witrynę internetową, dane logowania do której chcesz zapisać.

 2. Wpisz szczegóły danych logowania, a następnie kliknij opcję lub łącze logowania.

  Program Norton Password Manager automatycznie zapisuje szczegóły danych logowania, gdy użytkownik wprowadza je po raz pierwszy.

Aby zapisać dodatkowe dane logowania do witryny internetowej:

 1. Otwórz stronę internetową, dla której chcesz zapisać następne dane logowania.

  Poświadczenia logowania automatycznie zostaną podane na stronie internetowej.

 2. Wyczyść poświadczenia logowania wyświetlone na stronie internetowej.

 3. Wpisz nowe dane logowania, a następnie kliknij opcję lub łącze logowania.

 4. W monicie Czy chcesz zastąpić zapisane dane logowania do tej strony kliknij pozycję Zapisz nowe.

  Monit ten jest wyświetlany tylko dla pierwszych dodatkowych danych logowania zapisywanych dla tej samej strony internetowej.

 5. W monicie Nazwij nowe dane logowania kliknij pozycję Zapisz. Domyślnie program Norton Password Manager nadaje nazwę tym danym logowania. Aby zmienić nazwę, wyczyść tekst i wpisz nowy.

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v71133073_identity_safe_standalone_1_pl_pl
System operacyjny: Windows
Ostatnia modyfikacja: 21/08/2018