Edycja lub usuwanie danych logowania

Wszystkie zapisane dane logowania są wyświetlane na karcie Dane logowania. Można edytować szczegóły każdych zapisanych danych logowania. Dane logowania można również usunąć, jeśli są już zbędne.

Aby edytować lub usunąć dane logowania w systemie Windows lub Mac:

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Na pulpicie lub na pasku zadań systemu Windows kliknij ikonę programu Norton Identity Safe.

  • W systemie Mac uruchom program Norton Identity Safe z katalogu Applications (Aplikacje).

 2. W głównym oknie programu Norton Identity Safe kliknij kartę Dane logowania.

 3. Kliknij dane logowania, które chcesz edytować lub usunąć.

  Opcja Sortuj według umożliwia szybsze znalezienie danych logowania. Dane logowania można również wyszukać bezpośrednio w polu Wyszukaj w magazynie.

 4. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby edytować dane logowania, w wyświetlonym oknie kliknij pozycję Edytuj, dokonaj żądanych zmian, a następnie kliknij pozycję Zapisz.

  • Aby usunąć dane logowania, w wyświetlonym oknie kliknij pozycję Usuń, a następnie kliknij pozycję Tak w alercie.

Aby edytować lub usunąć dane logowania w systemie Android lub iOS:

 1. Zaloguj się do aplikacji Norton Identity Safe.

 2. Na ekranie Mój magazyn stuknij pozycję Dane logowania.

 3. Stuknij dane logowania, które chcesz edytować lub usunąć.

  Dane logowania można również wyszukać w polu wyszukiwania.

 4. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby edytować dane logowania, stuknij ikonę edycji w prawym górnym rogu ekranu, dokonaj żądanych zmian, a następnie stuknij ikonę znacznika wyboru.

  • Aby usunąć dane logowania, stuknij pozycję Usuń te dane logowania w prawym dolnym rogu ekranu i potwierdź usunięcie w oknie dialogowym ostrzeżenia. W zależności od ustawień usunięcie może wymagać podania hasła magazynu.

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v71133070_identity_safe_standalone_1_pl_pl
System operacyjny: Windows
Ostatnia modyfikacja: 28/09/2015