Inne produkty

Importowanie danych sejfu tożsamości

Dane sejfu tożsamości można przywrócić z utworzonego wcześniej pliku kopii zapasowej. Dane sejfu tożsamości można zaimportować również z profilu przenośnego.

W razie importowania rozmiar pliku nie może przekraczać 15 MB w przypadku plików CSV i 35 MB w przypadku plików NPM.

Podczas importowania danych sejfu tożsamości dostępne są następujące opcje:

 • Scalenia importowanych danych z magazynem w chmurze.

 • Zastąpienia istniejących danych sejfu tożsamości przechowywanych w magazynie importowanymi danymi.

Dane sejfu tożsamości można zaimportować za pomocą następujących opcji:

Importuj moje dane z

Umożliwia przejście do pliku, z którego mają być zaimportowane dane sejfu tożsamości.

W razie podłączenia dysku zewnętrznego z profilem przenośnym wyświetlane są następujące opcje:

 • Profil przenośny (dysk:dysk:\)

  Tę opcję należy wybrać w celu zaimportowania danych sejfu tożsamości z profilu przenośnego do magazynu w chmurze.

 • Plik kopii zapasowej

  Tę opcję należy wybrać, aby zaimportować dane sejfu tożsamości z utworzonego wcześniej pliku kopii zapasowej.

Hasło

Umożliwia podanie hasła.

Należy wpisać to samo hasło, którego użyto w celu utworzenia kopii zapasowej danych. W przypadku importowania danych z profilu przenośnego należy podać hasło profilu przenośnego.

Podczas importowania danych:

Umożliwia wybranie opcji importu.

Do wyboru są następujące opcje:

 • Scal z istniejącymi danymi

  Umożliwia scalenie importowanych danych sejfu tożsamości z magazynem w chmurze. Wskutek scalenia importowane dane są dodawane do już przechowywanych danych.

 • Zastąp istniejące dane

  Umożliwia zastąpienie importowanych danych sejfu tożsamości w magazynie w chmurze. Wskutek zastąpienia importowane dane zastępują wcześniej zapisane dane.

Opcje te są wyświetlane tylko podczas importowania danych sejfu tożsamości z pliku kopii zapasowej.

Po scaleniu usuń oryginalne dane

Umożliwia wybranie, czy dane sejfu tożsamości mają być po zaimportowaniu usunięte z profilu przenośnego.

Opcja ta jest wyświetlana jedynie podczas importowania danych z profilu przenośnego.

Ustawienia importu/eksportu - informacje

Importowanie danych sejfu tożsamości

Eksportowanie danych sejfu tożsamości

Ustawienia zabezpieczeń - informacje

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v70600116_identity_safe_standalone_1_pl_pl
System operacyjny: Windows 8,Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 09/07/2013