Inne produkty

Edycja uwag

Sekcja Edycja uwag na stronie głównej programu Norton Identity Safe umożliwia przechowywanie poufnych informacji osobistych i zarządzanie nimi. Zarządzanie wieloma numerami identyfikacyjnymi może być trudne. Funkcja Edycja uwag zapewnia bezpieczny format przechowywania wszystkich poufnych informacji i umożliwia ich stosowanie online w prosty sposób. W obszarze Edycja uwag można zapisać numer NIP, numer prawa jazdy, numer PESEL oraz numer paszportu.

Można także zapisać konta prywatne, szyfry do zamków, dokumenty, uwagi, numery w programach lojalnościowych, numer konta bankowego, pytania zabezpieczające oraz informacje prawne i finansowe.

Dostępne są następujące opcje:

Nazwa

Umożliwia wyświetlenie listy wszystkich utworzonych kart.

Lista jest aktualizowana po każdym zapisaniu uwag wprowadzonych w sekcji Szczegóły.

Szczegóły

Umożliwia podanie nazwy uwag i informacji o tworzonych uwagach.

Utwórz nowe uwagi

Umożliwia tworzenie nowych uwag.

Zapisz

Umożliwia zapisanie nowych uwag.

Ta opcja jest dostępna tylko podczas edycji lub tworzenia uwag.

Edytuj uwagi

Umożliwia edycję uwag.

Usuń uwagi

Umożliwia usunięcie uwag.

Edycja lub usuwanie uwag

Ustawienia zabezpieczeń - informacje

Ustawienia importu/eksportu - informacje

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v70595364_identity_safe_standalone_1_pl_pl
System operacyjny: Windows 8,Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 08/08/2013