Ustawienia przeglądania - informacje

Opcje przeglądania w programie Norton Identity Safe umożliwiają skonfigurowanie żądanego sposobu działania sejfu tożsamości podczas pracy w trybie online.

Firma Symantec zaleca zachowanie ustawień domyślnych przeglądania.

Za pomocą opcji przeglądania można:

 • Skonfigurować funkcję Sejf tożsamości do wyświetlania danych logowania i adresów przy każdych odwiedzinach strony internetowej.

 • Włączyć lub wyłączyć automatycznie wypełnianie danych logowania przy przejściu do strony internetowej.

 • Wyłączyć lub włączyć menedżera haseł przeglądarki.

 • Automatycznie zapisywać poświadczenia przy odwiedzeniu strony internetowej.

Aby przejść do ustawień przeglądania w systemie Windows, w oknie głównym programu Norton Identity Safe kliknij ikonę ustawień (kółka zębatego), a następnie kliknij kartę Przeglądanie.

Aby przejść do ustawień przeglądania w systemie Mac, kliknij pozycję Norton Identity Safe na pasku menu, kliknij pozycję Preferencje, a następnie kliknij kartę Przeglądaj.

Do wyboru są następujące opcje:

Zapisywanie danych logowania

Umożliwiają skonfigurowanie następujących opcji:

 • Zapisuj moje poświadczenia, gdy loguję się do witryny internetowej : umożliwia zapisanie poświadczeń logowania do odwiedzanych stron internetowych. Do wyboru są następujące opcje:

  • Zawsze

  • Nie

  • Zapytaj

 • Wyłącz menedżera haseł przeglądarki : umożliwia określenie sposobu działania menedżera haseł przeglądarki. Do wyboru są następujące opcje:

  • Tak

  • Nie

  • Zapytaj

Pasek informacji

Umożliwia skonfigurowanie następujących opcji:

 • Wyświetlaj moje dane logowania, jeśli mam ich wiele do jednej strony : powoduje wyświetlanie danych logowania przy każdych odwiedzinach strony internetowej, na której można podać wiele danych logowania.

 • Wyświetlaj moje opcje wypełnienia przy każdych odwiedzinach strony zawierającej formularz : przy każdych odwiedzinach strony internetowej zawierającej formularze do wypełnienia wyświetla adresy, umożliwiające podanie szczegółów osobistych.

 • Wyświetlaj monit o otwarcie magazynu : wyświetla monit o otwarcie magazynu przy każdych odwiedzinach witryny internetowej mającej pola do wypełnienia.

Wypełnianie

Automatycznie podawaj dane logowania, gdy odwiedzam strony internetowe : automatycznie wypełnia dane logowania przy przejściu do danej witryny internetowej.

Automatycznie wypełniaj w witrynach zawierających zagrożenia bezpieczeństwa : umożliwia określenie żądanego sposobu reagowania funkcji Sejf tożsamości na strony internetowe zawierające zagrożenia bezpieczeństwa. Do wyboru są następujące opcje:

 • Tak

 • Nie

 • Zapytaj

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v70595363_identity_safe_standalone_1_pl_pl
System operacyjny: Windows
Ostatnia modyfikacja: 28/09/2015