Inne produkty

Wyświetl dzienniki skanowania programu Norton Power Eraser

Podczas każdej operacji skanowania systemu narzędzie Norton Power Eraser tworzy dziennik z następującymi ważnymi informacjami na temat systemu:

 • Systemy operacyjne zainstalowane w komputerze

 • Zainstalowane sterowniki

 • Procesy i usługi uruchomione w komputerze

 • Elementy grupy Autostart

 • Dodatki plug-in przeglądarek

 • Pliki wykryte jako zagrożenia i podjęte działania

Plik dziennika jest w formacie XML. Najlepsze wyniki można uzyskać, korzystając z przeglądarki plików XML.

Wyświetlanie dzienników skanowania

 1. Uruchom narzędzie Norton Power Eraser.

 2. Przeczytaj umowę licencyjną, a następnie kliknij opcję Akceptuję.

 3. Kliknij ikonę Wycofaj poprzednią poprawkę.

 4. W obszarze Poprzednie sesje naprawy wybierz odpowiednią sesję, a następnie kliknij łącze Wyświetl.

 5. Plik dziennika zostanie otwarty w domyślnej przeglądarce internetowej.

Więcej możliwości narzędzia Norton Power Eraser:

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v70458830_EndUserProfile_pl_pl
System operacyjny: Windows
Ostatnia modyfikacja: 16/07/2018