Inne produkty

Konfigurowanie ustawień programu Norton Power Eraser

Program Norton Power Eraser umożliwia skonfigurowanie serwera proxy, ustawienie parametrów dziennika, sprawdzanie wielu operacji rozruchu i skanowanie w poszukiwaniu narzędzi typu „rootkit".

Konfigurowanie ustawień programu Norton Power Eraser

 1. Uruchom narzędzie Norton Power Eraser.

 2. Przeczytaj umowę licencyjną, a następnie kliknij opcję Akceptuję.

 3. W prawym górnym rogu kliknij pozycję Ustawienia.

 4. Zostaną wyświetlone opcje ustawień sieciowego serwera proxy, dziennika, sprawdzania wielu operacji rozruchu i skanowania w poszukiwaniu narzędzi typu „rootkit".

 5. Jeśli sieć jest połączona z Internetem za pośrednictwem serwera proxy, kliknij opcję Skonfiguruj, aby ustawić parametry serwera proxy.

 6. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Jeśli nie masz pewności co do ustawień serwera proxy, wybierz opcję Automatycznie wykryj ustawienia.

   W przypadku skryptu automatycznej konfiguracji wybierz opcję Użyj skryptu automatycznej konfiguracji, a następnie wpisz skrypt w polu tekstowym adresu URL.

  • Jeśli znasz ustawienia serwera proxy, wybierz opcję Użyj serwera proxy dla połączeń HTTP, a następnie wpisz adres serwera i numer portu.

  • Jeśli serwer proxy wymaga uwierzytelnienia, wybierz opcję Połączenie za pośrednictwem zapory ogniowej lub serwera proxy wymaga autoryzacji. Wpisz nazwę użytkownika i hasło.

 7. Po zakończeniu aktualizacji ustawień sieciowego serwera proxy kliknij przycisk Zastosuj, a następnie kliknij przycisk OK.

 8. Jeśli w komputerze zainstalowano więcej niż jeden system operacyjny, narzędzie Norton Power Eraser umożliwia również skanowanie plików i rejestrów innych systemów. Aby uwzględnić inny system w operacji skanowania, wybierz opcję Włącz sprawdzanie wielu operacji rozruchu.

  Jeśli w komputerze jest zainstalowany tylko jeden system operacyjny, opcja ta będzie nieaktywna.

 9. Aby skonfigurować ustawienia dziennika, wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby zmienić położenie pliku dziennika, znajdź i wybierz nową lokalizację.

  • Aby usunąć historię dziennika, kliknij pozycję Usuń historię dziennika.

  • Aby przywrócić ustawienia domyślne, kliknij pozycję Użyj ustawień domyślnych.

  Po usunięciu historii dziennika nie będzie można wycofać wcześniejszych sesji naprawy narzędzia Norton Power Eraser.

 10. Domyślnie program Norton Power Eraser przeprowadza skanowanie w poszukiwaniu narzędzi typu „rootkit". Aby nie wykonywać tej operacji, usuń zaznaczenie opcji Uwzględnij skanowanie w poszukiwaniu narzędzi typu rootkit (wymaga ponownego uruchomienia systemu).

  Skanowanie w poszukiwaniu narzędzi typu „rootkit" jest wykonywane tylko w aktualnie uruchomionym systemie operacyjnym i wymaga ponownego uruchomienia komputera. Operacja ta nie obejmuje skanowania nieaktywnych systemów operacyjnych nawet w przypadku włączenia opcji sprawdzania wielu systemów rozruchowych.

 11. Kliknij przycisk Zastosuj, a następnie kliknij przycisk OK.

Więcej możliwości narzędzia Norton Power Eraser:

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v70458654_EndUserProfile_pl_pl
System operacyjny: Windows
Ostatnia modyfikacja: 16/07/2018