Inne produkty

Włączanie i wyłączanie automatycznych zadań

Podczas pracy w tle w celu ochrony komputera program Norton 360 wykonuje zadania automatyczne. Zadania te obejmują skanowanie w poszukiwaniu wirusów, monitorowanie połączenia internetowego, aktualizowanie kopii zapasowych i pobieranie aktualizacji systemu ochrony. Operacje te są wykonywane w tle, gdy komputer jest włączony.

Jeżeli jakikolwiek element wymaga uwagi, program Norton 360 wyświetla komunikat o bieżącym stanie lub z żądaniem wykonania określonych czynności. Jeżeli nie są wyświetlane żadne komunikaty, oznacza to, że program Norton 360 wykonuje swoją pracę, a komputer jest chroniony.

W dowolnej chwili można otworzyć program Norton 360, aby szybko sprawdzić stan komputera lub wyświetlić szczegóły systemu ochrony.

Czasami z prawej strony u dołu pulpitu systemu Windows wyświetlane są małe komunikaty informujące o wykonywanych w tle operacjach. Wyniki tych najnowszych działań można wyświetlić po następnym otwarciu okna głównego programu Norton 360. Aby sprawdzić bieżący raport dotyczący działań programu Norton 360, można wyświetlić zestawienie w oknie Raport miesięczny.

Aby włączyć lub wyłączyć automatyczne zadania:

 1. W oknie głównym programu Norton 360 kliknij pozycję Ustawienia.

 2. W oknie Ustawienia, w obszarze Szczegółowe ustawienia kliknij pozycję Harmonogram zadań.

 3. W oknie Harmonogram zadań, na karcie Zadania automatyczne wykonaj następujące czynności:

  • Zaznacz funkcję, która ma być uruchamiana automatycznie.

   Aby zaznaczyć wszystkie funkcje, zaznacz pole wyboru Zadania.

  • Usuń zaznaczenie funkcji, których nie chcesz uruchamiać automatycznie.

   Aby usunąć zaznaczenie wszystkich funkcji, wyczyść pole wyboru Zadania.

 4. Kliknij przycisk Zastosuj.

 5. Kliknij przycisk Zamknij.

„Wyświetlanie raportu miesięcznego”

„Stan programu Norton 360 - informacje”

„Wyświetlanie szczegółów funkcji zabezpieczeń”

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v7044309_N360_N360RET_5_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 17/09/2010