Inne produkty

Instalowanie programu Norton Family w urządzeniu z systemem Android

KROK 2

Instalacja programu Norton Family

 1. W używanym przez dziecko urządzeniu z systemem Android uruchom aplikację Play Store.

 2. Wyszukaj aplikację Norton Family i pobierz ją.

 3. Po ukończeniu pobierania na pasku stanu wybierz ikonę Norton Family, aby rozpocząć instalację.

 4. Przeczytaj informacje dotyczące uprawnień aplikacji i wybierz opcję Dalej, aby przewinąć tekst w dół.

 5. Wybierz pozycję Zainstaluj.

 6. Po zakończeniu instalacji dotknij pozycji Otwórz.

 7. Wybierz pozycję Umowa licencyjna użytkownika, aby ją przeczytać, a następnie kliknij przycisk Zgadzam się.

 8. Zapoznaj się z treścią ekranów informacyjnych i wybierz pozycję Rozpocznij.

 9. Wybierz pozycję Zaloguj.

 10. Wpisz adres e-mail i hasło konta, a następnie kliknij przycisk Zaloguj.

 11. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Jeśli urządzenie jest używane przez dziecko, wybierz pozycję Dziecko.

  • Aby skonfigurować ustawienia programu Norton Family dla dziecka, wybierz pozycję Rodzic.

 12. Wybierz przycisk Kontynuuj.

 13. W zależności od wybranego trybu wykonaj jedną z poniższych czynności:

  • W trybie Dziecko: z listy profilów dzieci wybierz ikonę profilu dziecka, z którym chcesz powiązać urządzenie. Wpisz nazwę urządzenia, a następnie wybierz pozycję Gotowe.

   Po wyświetleniu monitu o aktywację administratora urządzenia wybierz pozycję Aktywuj. Stuknij przycisk OK.

  • W trybie Rodzic: aby skonfigurować ustawienia profilu rodzica, wybierz pozycję Tryb Rodzic, a następnie wybierz opcję Ustawienia. Aby skonfigurować reguły lub wyświetlić operacje profilu dziecka, wybierz ikonę profilu dziecka.

  Konfiguracja programu Norton Family została ukończona.

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v70166030_EndUserProfile_pl_pl
System operacyjny: Android 4.x, Android 3.x, Android 2.x
Ostatnia modyfikacja: 03/07/2014