Inne produkty

Tworzenie kopii zapasowych plików

Po wyborze preferowanych ustawień kopii zapasowej w programie Norton 360 Online utworzenie kopii zapasowej jest bardzo proste. Jeśli zaplanowano automatyczne tworzenie kopii zapasowych we wszystkich zestawach kopii zapasowych, użytkownik nie musi wykonywać żadnych czynności. Program Norton 360 Online automatycznie tworzy kopie zapasowe dla wszystkich zestawów kopii zapasowej, gdy komputer jest włączony i nie są na nim wykonywane inne zadania. Niemniej jednak, program Norton 360 Online nie tworzy automatycznie kopii zapasowych plików, jeśli lokalizacją docelową jest dysk CD, DVD lub Blu-ray. W celu utworzenia kopii zapasowych w takich lokalizacjach docelowych niezbędna jest interwencja użytkownika.

Bez względu na to, czy użytkownik korzysta z funkcji automatycznego tworzenia kopii zapasowych programu Norton 360 Online, kopię zapasową można utworzyć w dowolnej chwili. Użytkownik na przykład dodał lub zmodyfikował ważne pliki i chce mieć pewność, że są bezpieczne. W takim przypadku można ręcznie uruchomić tworzenie kopii zapasowej. Można także uruchomić tworzenie kopii zapasowej pod koniec dnia, aby nie czekać na jej automatyczne utworzenie.

Szczegóły zadań kopii zapasowej można wyświetlić w kategorii Kopia zapasowa w oknie Historia zabezpieczeń.

Aby utworzyć kopię zapasową plików:

  1. W oknie głównym programu Norton 360 Online kliknij pozycję Kopia zapasowa, a następnie kliknij pozycję Uruchom tworzenie kopii zapasowej teraz.

  2. W celu utworzenia kopii zapasowej wykonaj instrukcje wyświetlane w programie Norton 360 Online.

    Na przykład jeśli wybrano opcję zapisu kopii zapasowych plików na dyskach CD, program Norton 360 Online może zażądać włożenia nagrywalnego dysku CD.

  3. W oknie Kopia zapasowa kliknij przycisk Zamknij.

Wybieranie lokalizacji kopii zapasowej

Wyświetlanie lub zmiana harmonogramu tworzenia kopii zapasowej

Instalowanie sterownika napędu dysków optycznych

Usuwanie plików, których kopie zapasowe były wcześniej tworzone

Rozwiązania problemów z kopiami zapasowymi - informacje

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v6958606_N360_N360SOS_6_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 28/10/2011