Odblokowywanie zablokowanego programu

Niekiedy zapora programu Norton 360 Online blokuje określonym programom dostęp do Internetu. Mogą to być programy do pobierania strumieni multimedialnych, gry sieciowe lub różne aplikacje biznesowe dostarczone przez pracodawcę. W razie pewności, że związane z Internetem działania danego programu nie zagrażają bezpieczeństwu komputera, można odblokować dostęp tego programu do Internetu.

Aby odblokować zablokowany program:

 1. W oknie głównym programu Norton 360 Online kliknij pozycję Ustawienia.

 2. W oknie Ustawienia, w obszarze Szczegółowe ustawienia kliknij pozycję Zapora.

 3. Na karcie Reguły programów zaznacz program, któremu chcesz zezwolić na dostęp do Internetu.

 4. Z listy rozwijanej Dostęp wybranego programu wybierz opcję Zezwalaj.

 5. Kliknij przycisk Zastosuj.

Aby zezwolić na zablokowany program z okna Historia zabezpieczeń :

 1. W oknie głównym programu Norton 360 Online kliknij pozycję Zadania.

 2. W oknie Zadania, w obszarze Zadania ogólne kliknij pozycję Sprawdź historię zabezpieczeń.

 3. W oknie Historia zabezpieczeń, na liście rozwijanej Pokaż wybierz opcję Zapora - operacje.

 4. Wybierz operację zapory skojarzoną z zablokowanym programem.

 5. Kliknij pozycję Więcej szczegółów.

 6. W oknie Historia zabezpieczeń - szczegóły zaawansowane, w obszarze Działania kliknij pozycję Zezwól.

Usuwanie programu

Reguły programów - informacje

Inteligentna zapora - informacje

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

The solution made it easy for me to handle my issue.

Strongly disagree
Strongly agree

This is not my issue.

Was this information helpful?

Yes No

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Thank you for your feedback.

What would you like to do now?

Browse for solutions, search the Norton Community, or Contact Us.

Identyfikator dokumentu: v6958602_N360_N360SOS_6_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 31/10/2011