Inne produkty

Dostosowywanie ustawień programu Norton 360 Online

Domyślne ustawienia programu Norton 360 Online zapewniają bezpieczne, automatyczne i skuteczne zabezpieczenie komputera. W razie potrzeby zmiany lub dostosowania ustawień systemu ochrony dostęp do większości funkcji można jednak uzyskać z okna Ustawienia.

Ustawienia programu Norton 360 Online można skonfigurować na następujące sposoby:

 • Funkcję można włączyć lub wyłączyć za pomocą przełącznika Wł./Wył. Po wyłączeniu funkcji przełącznik Wł./Wył. zmienia kolor na czerwony, co wskazuje, że komputer jest podatny na zagrożenia bezpieczeństwa. Po włączeniu funkcji przełącznik Wł./Wył. zmienia kolor na zielony, co wskazuje, że komputer jest chroniony przed zagrożeniami bezpieczeństwa.

 • Suwak funkcji zabezpieczeń można przeciągnąć w żądane ustawienie. Najczęściej program Norton 360 Online stosuje ustawienie suwaka umożliwiające użytkownikowi zadecydowanie, czy program ma automatycznie eliminować zagrożenia bezpieczeństwa, czy pytać użytkownika przed podjęciem działania.

 • Użytkownik może skonfigurować funkcję zabezpieczeń, wybierając żądane opcje konfiguracji albo podając wymagane informacje. Większość tych opcji jest dostępna jako pola wyboru, które użytkownik może zaznaczyć lub wyczyścić.

  Można także użyć opcji Wszystkie domyślne, aby przywrócić konfigurację domyślną.

 • Preferowaną opcję można wybrać z listy rozwijanej.

 • W celu włączania i wyłączania funkcji można zaznaczać lub usuwać zaznaczenie opcji w obszarze Skróty.

Program Norton 360 Online oferuje również w większości okien Ustawienia opcję Zastosuj ustawienia domyślne. Można użyć tej opcji, aby przywrócić konfigurację domyślną.

Aby dostosować ustawienia programu Norton 360 Online:

 1. W oknie głównym programu Norton 360 Online kliknij pozycję Ustawienia.

 2. W oknie Ustawienia kliknij funkcję systemu ochrony, którą chcesz dostosować.

 3. W wyświetlonym oknie skonfiguruj żądane ustawienia opcji.

  Konieczne może być kliknięcie karty zawierającej odpowiednie ustawienia.

 4. W oknie Ustawienia wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby zapisać ustawienia, kliknij przycisk Zastosuj.

  • Aby zamknąć okno bez zapisywania zmian, kliknij przycisk Zamknij.

Ustawienia programu Norton 360 Online - informacje

Włączanie lub wyłączanie usług funkcji Skróty

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v6958566_N360_N360SOS_6_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 27/10/2011