Inne produkty

Aktywacja kopii zapasowej online - informacje

Program Norton 360 używa konta Norton Account użytkownika do śledzenia:

  • Komputerów, których kopie zapasowe są przechowywane w magazynie online.

  • Ilości dostępnego dla użytkownika miejsca w magazynie online.

Z funkcji kopii zapasowej online można korzystać dopiero po aktywowaniu produktu. Przy konfigurowaniu kopii zapasowej online po raz pierwszy program Norton 360 łączy się z kontem Norton Account i żąda od użytkownika zalogowania się na nie. Konto Norton Account mogło zostać założone podczas instalowania programu Norton 360 lub innego produktu marki Norton.

Aby zalogować się na konto Norton Account, należy podać adres e-mail i hasło wprowadzone przy jego tworzeniu. Zalogowanie się na konto Norton Account jest konieczne tylko przy konfigurowaniu kopii zapasowej online po raz pierwszy. Program Norton 360 zachowuje informacje o koncie, więc nie trzeba ponownie się logować. Jeśli podczas pierwszego konfigurowania kopii zapasowej online użytkownik nie ma jeszcze konta Norton Account, w programie Norton 360 dostępna jest opcja jego utworzenia.

Przypisane do konta Norton Account miejsce w magazynie online można rozdzielić do użytku wielu komputerów. Użytkownik może mieć na przykład dwa komputery, na których zainstalowany jest program Norton 360 i zarejestrowane na tym samym koncie Norton Account. Do konta Norton Account przydzielone jest 2 GB miejsca w magazynie online. Miejsce w magazynie można rozdzielić na dwa komputery. Można na przykład przeznaczyć 1 GB miejsca w magazynie online dla pierwszego komputera. Po aktywacji magazynu online dla drugiego komputera przy użyciu tego samego konta Norton Account, komputer ten może użyć pozostałego (1 GB) miejsca.

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v6958554_N360_N360RET_5_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 13/11/2009