Inne produkty

Wybieranie plików do przywrócenia

Podczas przywracania plików z kopii zapasowej za pomocą programu Norton 360 konieczne może być przywrócenie jedynie niektórych plików. Można przywrócić pliki, które zostały uszkodzone, przypadkowo wymazane lub nieprawidłowo zmodyfikowane. Program Norton 360 umożliwia kilka metod przywracania jedynie żądanych plików.

Po kliknięciu opcji Przeglądaj w poszukiwaniu plików i folderów wyświetlana jest lista wszystkich plików uwzględnionych w kopii zapasowej. Pliki do przywrócenia można z łatwością wybrać, zaznaczając je. Pliki można filtrować według kategorii dostępnych w lewym okienku okna Przywracanie plików.

W obszarze Kategoria w lewym okienku okna dostępne są następujące opcje:

Wszystkie typy plików

Można wyświetlić wszystkie pliki, których kopie zapasowe są uwzględnione w zestawie kopii zapasowej.

Kategorie plików

Można wyświetlić wszystkie kategorie plików w lewym okienku, dla których zostały utworzone kopie zapasowe. Po kliknięciu kategorii plików można wyświetlić w prawym okienku wszystkie kopie zapasowe plików z tej kategorii.

Foldery

Można wyświetlić wszystkie dostępne w zestawie kopii zapasowej kopie zapasowe folderów zawierających pliki.

Wybrane pliki

Można wyświetlić wszystkie pliki i foldery wybrane do przywrócenia.

Możliwe jest także wyszukanie określonego pliku za pomocą opcji Wyszukaj. Można także usunąć zaznaczenie poszczególnych elementów w prawym okienku, aby wykluczyć je z przywracania.

Aby wybrać pliki, które mają zostać przywrócone, można użyć jednej lub kilku z poniższych metod:

Przywróć wszystkie pliki i kategorie

Można przywrócić wszystkie pliki z kopii zapasowej bez wykluczenia żadnego pliku z zestawu kopii zapasowej.

Przywracanie wyszukanych plików

W kopii zapasowej można przeprowadzić wyszukiwanie plików według całej lub częściowej nazwy, a następnie przywrócić wyszukane pliki. Do wyszukiwania nazw plików lub folderów można również użyć symboli wieloznacznych, takich jak gwiazdki (*) lub znaki zapytania (?). Można na przykład wpisać ciąg *.doc, aby wyszukać wszystkie dokumenty programu Microsoft Word.

Przywracanie poszczególnych plików z danej kategorii

Można wyświetlić listę plików w każdej z kategorii i wybrać te, które mają zostać przywrócone.

Pliki i kategorie plików, które mają zostać przywrócone, można wybrać w oknie Przywracanie plików.

Aby wybrać do przywrócenia wszystkie pliki z kopii zapasowej:

 1. W oknie głównym programu Norton 360 umieść wskaźnik myszy nad pozycją Kopia zapasowa i kliknij pozycję Przywróć pliki.

 2. W oknie Przywracanie plików, obok pozycji Pliki zaznacz pozycję Przywróć wszystkie pliki i kategorie.

  Do przywrócenia wybrane zostaną wszystkie pliki i foldery zawarte w kopii zapasowej zestawu kopii zapasowej.

Aby wybrać pliki, które mają zostać przywrócone, wyszukując je:

 1. W oknie głównym programu Norton 360 umieść wskaźnik myszy nad pozycją Kopia zapasowa i kliknij pozycję Przywróć pliki.

 2. W obszarze Pliki, w polu tekstowym Wyszukaj wpisz całą nazwę pliku, jej część lub rozszerzenie pliku.

 3. Kliknij pozycję Wyszukaj.

  W wyświetlonym oknie wyświetlone zostaną nazwy plików zawierające wpisany tekst.

 4. Zaznacz pliki, które chcesz przywrócić, a następnie kliknij przycisk OK.

 5. Powtórz kroki 2 - 4, aby dodać następne pliki do listy plików, które zostaną przywrócone przez program Norton 360.

Aby wybrać indywidualny plik w kategorii plików do przywrócenia:

 1. W oknie głównym programu Norton 360 umieść wskaźnik myszy nad pozycją Kopia zapasowa i kliknij pozycję Przywróć pliki.

 2. W oknie Przywracanie plików, w obszarze Pliki kliknij pozycję Przeglądaj w poszukiwaniu plików i folderów.

 3. W lewym okienku, w obszarze Pokaż wyniki dla kliknij kategorię plików, z której chcesz przywrócić pliki.

 4. W prawym okienku wykonaj jedną z poniższych czynności:

  • Zaznacz pliki które chcesz przywrócić.

  • Aby przywrócić wszystkie pliki z kategorii lub folderu, zaznacz pole wyboru w nagłówku przy pozycji Kopia zapasowa.

 5. Powtórz kroki 3 - 4, aby dodać następne pliki do listy plików, które zostaną przywrócone przez program Norton 360.

  Za pomocą opcji Wybrane pliki, w lewym okienku w obszarze Pokaż wyniki dla można wyświetlić wszystkie pliki wybrane do przywrócenia.

 6. Kliknij przycisk OK.

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v6958548_N360_N360RET_5_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 12/10/2010