Inne produkty

Przywracanie plików

Korzyść z posiadania prawidłowej kopii zapasowej polega na tym, że w razie potrzeby można z niej przywrócić pliki. Program Norton 360 Online oferuje prostą metodę przywracania plików z kopii zapasowych.

Domyślnie program Norton 360 Online wyświetla lokalizację kopii zapasowej najnowszego zestawu kopii zapasowej i oryginalne lokalizacje plików.

Przywracając pliki, można zmienić dowolne z następujących ustawień:

Przywróć z

Można wybrać dowolny zestaw kopii zapasowej w celu przywrócenia plików.

Jeśli kopia zapasowa danych znajduje się na nośniku zewnętrznym, w celu przywrócenia plików należy podłączyć nośnik do komputera. Program Norton 360 Online wyświetla listę wszystkich utworzonych zestawów kopii zapasowych aktualnie wykrywanych przez komputer.

Pliki

Można przywrócić pliki, których kopia zapasowa została utworzona w wybranym zestawie kopii zapasowej. Można wyszukać pliki według nazw za pomocą opcji Wyszukaj i wybrany plik dodać w celu przywrócenia. Można także zaznaczyć opcję Przywróć wszystkie pliki i kategorie obok nagłówka Pliki, aby zaznaczyć wszystkie kategorie plików. Ponadto można wyszukać pliki uwzględnione w kopii zapasowej na podstawie kategorii plików oraz folderów za pomocą opcji Przeglądaj w poszukiwaniu plików i folderów.

Pliki z kopii zapasowej zestawu kopii zapasowej można filtrować według kategorii plików.

Przywróć do

Można przywrócić pliki w ich oryginalnych lokalizacjach albo przejść do nowej lokalizacji i przywrócić w niej pliki. Program Norton 360 Online wyświetla łączną liczbę plików i łączny rozmiar plików wybranych do przywrócenia.

Jeżeli w oryginalnej lokalizacji nadal znajdują się pliki o tej samej nazwie, zostaną one zastąpione plikami przywracanymi.

W przypadku kopii zapasowych plików zapisanych na dyskach CD lub DVD nie należy przywracać plików, kopiując je bezpośrednio z tych dysków na komputer. Zapisując kopie zapasowe plików na dyskach CD lub DVD, program Norton 360 Online czasami dzieli pliki na części zapisywane na różnych dyskach. Dlatego w wyniku bezpośredniego kopiowania pliku z dysku w rzeczywistości skopiowana może zostać jedynie część oryginalnego pliku. Przy próbie użycia takiego pliku wyświetlony zostanie komunikat o jego uszkodzeniu. Pliki należy przywracać za pomocą programu Norton 360 Online.

Aby przywrócić pliki:

  1. W oknie głównym programu Norton 360 Online kliknij pozycję Kopia zapasowa, a następnie kliknij pozycję Przywróć pliki.

  2. W oknie Przywracanie plików wykonaj co najmniej jedną z następujących czynności:

    • W obszarze Przywróć z zmień lokalizację, z której chcesz przywrócić pliki.

    • W obszarze Pliki określ przywracane elementy.

    • W obszarze Przywróć z zmień lokalizację, w której chcesz przywrócić pliki.

  3. Kliknij pozycję Przywróć pliki.

  4. Wykonaj wyświetlane na ekranie instrukcje w celu ukończenia przywracania plików.

Przywracanie plików za pomocą funkcji Autouruchamianie przywracania programu Norton 360 Online

Wybieranie lokalizacji docelowej przywracania

Wybieranie plików do przywrócenia

Wybieranie lokalizacji źródłowej przywracanych plików

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v6958542_N360_N360SOS_6_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 28/10/2011