Inne produkty

Rozwiązania problemów z kopiami zapasowymi - informacje

Poniższa tabela zawiera wskazówki, które pomogą unikać problemów z kopiami zapasowymi.

Wszystkie kopie zapasowe

Poniższe porady dotyczą wszystkich kopii zapasowych:

 • Należy regularnie tworzyć kopie zapasowe. Im częściej tworzone są kopie zapasowe, tym mniejsze jest ryzyko utraty ważnych informacji. Zalecane jest ustawienie harmonogramu automatycznego tworzenia kopii zapasowych, ponieważ w procesie tym są zwykle tworzone kopie zapasowe ostatnio zmienionych plików. Zaplanowane cotygodniowe tworzenie kopii zapasowej jest dobrym rozwiązaniem pomocniczym.

 • W przypadku korzystania z funkcji automatycznego tworzenia kopii zapasowych nieużywany komputer należy pozostawiać włączony. Automatyczne kopie zapasowe są tworzone, gdy komputer jest włączony i nie jest używany.

 • Należy regularnie sprawdzać podawane przez program Norton 360 wyniki tworzenia kopii zapasowych, aby upewnić się, że kopia zapasowa obejmuje wszystkie żądane pliki.

Kopie zapasowe zapisywane na dyskach CD lub DVD

Poniższe porady dotyczą kopii zapasowych zapisywanych na dyskach CD lub DVD:

 • Podczas tworzenia kopii zapasowej należy mieć przygotowane dodatkowe dyski. Pozwala to unikać problemów w razie wystąpienia błędów dysków lub w sytuacjach, w których ilość danych, które mają zostać uwzględnione w kopii zapasowej jest większa niż przewidywano.

 • Dyski zawierające kopię zapasową należy dobrze oznaczać, aby w razie potrzeby przywrócenia plików można było łatwo znaleźć właściwy dysk.

 • Nie należy kopiować plików bezpośrednio z dysków z kopią zapasową na komputer. Można niechcący skopiować tylko ich część. Zamiast tego należy użyć funkcji przywracania programu Norton 360 albo funkcji Autouruchamianie przywracania programu Norton 360.

Kopie zapasowe zapisywane na dyskach zewnętrznych, w tym na dyskach flash

Poniższe porady dotyczą kopii zapasowych zapisywanych na dyskach zewnętrznych:

 • Niektóre dyski używają starszych systemów plików systemu operacyjnego Windows, takich jak FAT-16 lub FAT-32, w których rozmiar pliku nie może przekraczać 4 GB. Aby utworzyć kopię zapasową plików o tak dużych rozmiarach, należy upewnić się, że dysk docelowy kopii zapasowej został sformatowany w systemie plików, w którym obsługiwane są duże pliki, takim jak system NTFS.

 • W przypadku korzystania z funkcji automatycznego lub zaplanowanego tworzenia kopii zapasowych należy się upewnić, że dyski zewnętrzne są podłączone i włączone.

 • Aby unikać przypadkowego uszkodzenia kopii zapasowych plików, dysku kopii zapasowych należy używać tylko do celów tworzenia tych kopii.

Kopie zapasowe zapisywane w bezpiecznym magazynie online

Poniższe porady dotyczą kopii zapasowych zapisywanych w bezpiecznym magazynie online:

 • Należy się upewnić, że komputer nie rozłącza się automatycznie z Internetem, gdy jest nieużywany.

 • Należy regularnie sprawdzać pozostałą ilość wolnego miejsca w bezpiecznym magazynie online i rozważyć zakup dodatkowego miejsca.

 • Tworzenie kopii zapasowych online przebiega najsprawniej przy połączeniu internetowym o dużej szybkości transmisji. Jeśli tworzenie kopii zapasowych trwa zbyt długo, warto tworzyć kopie zapasowe jedynie często używanych plików. Oprócz tego można okresowo zapisywać kopie zapasowe na dyskach CD, DVD, Blu-ray lub dyskach zewnętrznych, aby zabezpieczyć większe, rzadziej używane pliki.

 • W razie tworzenia w magazynie online kopii zapasowych z więcej niż jednego komputera należy każdemu z komputerów nadać inny pseudonim. Różne pseudonimy ułatwiają identyfikację komputerów i ich kopii zapasowych.

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v6958539_N360_N360RET_5_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 13/11/2009