Inne produkty

Kopie zapasowe - informacje

Jednym z najważniejszych sposobów ochrony cennych informacji na komputerze jest regularne tworzenie kopii zapasowych plików. W razie utraty danych program Norton 360 Online umożliwia ich odzyskanie. Na przykład może się zdarzyć przypadkowe wymazanie ważnego pliku lub awaria sprzętu powodująca zniszczenie niektórych plików. W takich sytuacjach można przywrócić utracone pliki z kopii zapasowej.

Kopie zapasowe można też wykorzystywać do oczyszczania dysku stałego komputera ze starych i rzadko używanych plików. Po utworzeniu kopii zapasowej takich plików można je usunąć z komputera i przywrócić w razie potrzeby ich ponownego użycia w przyszłości.

Program Norton 360 Online umożliwia wygodne tworzenie kopii zapasowych plików na dowolnym nośniku rozpoznawanym przez system Windows jako urządzenie pamięci masowej. Lokalizacją docelową kopii zapasowej mogą być dyski zewnętrzne, foldery sieciowe, dyski CD, DVD lub Blu-ray, urządzenia iPod, dyski flash, kamery, urządzenia smartphone i wiele innych urządzeń.

Stan kopii zapasowej każdego elementu można sprawdzić w programie Norton 360 Online za pomocą nakładek ikon oraz na karcie Kopia zapasowa okna Właściwości. Nakładki ikon plików pokazują stan kopii zapasowej chronionych plików. Na karcie Kopia zapasowa strony Właściwości pliku można sprawdzić szczegóły takie jak data utworzenia ostatniej kopii zapasowej dla każdego zestawu kopii zapasowej. Opcje te można wyłączyć, aby nie wyświetlać nakładek ikon ani szczegółów kopii zapasowej.

Bez względu na wybraną metodę tworzenia kopii zapasowej użytkownik może zawsze dodać lub usunąć pliki, które mają w niej zostać uwzględnione. Za pomocą menu skrótów wyświetlanego po kliknięciu pliku prawym przyciskiem myszy można dodać indywidualny plik do zestawów kopii zapasowej albo go z nich usunąć.

Przygotowanie kopii zapasowej - informacje

Tworzenie nowego zestawu kopii zapasowej

Tworzenie kopii zapasowych plików

Rozwiązania problemów z kopiami zapasowymi - informacje

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v6958518_N360_N360SOS_6_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 28/10/2011