Inne produkty

Utrzymywanie bezpieczeństwa komputera - informacje

Po zainstalowaniu program Norton 360 automatycznie chroni komputer i jest regularnie aktualizowany w celu utrzymywania bezpieczeństwa. Poziom bezpieczeństwa można dodatkowo zwiększyć, poznając sposoby unikania zagrożeń dla komputera i danych.

Aby unikać zagrożeń w poczcie elektronicznej:

 • Należy otwierać jedynie oczekiwane załączniki poczty elektronicznej pochodzące z zaufanego źródła.

 • Wszystkie niepożądane wiadomości należy usuwać bez ich otwierania.

 • W razie podejrzenia, że dana wiadomość e-mail to spam, nie należy na nią odpowiadać. Należy ją usunąć.

 • Należy zachować szczególną ostrożność w przypadku wiadomości e-mail z żądaniem podania informacji poufnych i przed wysłaniem odpowiedzi sprawdzić autentyczność żądania.

Aby unikać prób wyłudzeń:

 • W celu wyświetlenia witryny internetowej należy wpisać jej adres bezpośrednio w przeglądarce i nie klikać łącza.

 • Dane osobowe należy podawać tylko w zaufanych witrynach. Są to na przykład witryny, których adres internetowy rozpoczyna się od ciągu liter „https" lub w przypadku których u dołu okna przeglądarki wyświetlona jest ikona kłódki.

 • Informacji osobistych nie należy podawać w odpowiedzi na nieoczekiwane żądania.

Aby unikać wirusów, robaków i koni trojańskich:

 • Na komputer należy przenosić tylko pliki z dobrze znanych lub zaufanych źródeł.

 • Nie należy wysyłać ani odbierać plików za pośrednictwem połączeń komunikatorów internetowych.

 • Jeśli osoba z listy znajomych w komunikatorze internetowym wysyła podejrzane wiadomości, pliki lub łącza internetowe, należy zakończyć połączenie programu.

Aby unikać programów typu spyware:

 • Nie należy zatwierdzać podejrzanych komunikatów o błędach wyświetlanych w przeglądarce internetowej.

 • Należy zachować ostrożność przy korzystaniu z „bezpłatnych" ofert - częścią takiej oferty może okazać się program typu spyware.

 • Należy uważnie uczytać umowy licencyjne instalowanych programów. Nie należy również instalować programu, jeśli wymaga to zainstalowania innych programów.

„Stan programu Norton 360 - informacje”

„Ikona programu Norton 360 - informacje”

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v6958244_N360_N360RET_5_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 29/01/2009