Inne produkty

Wybieranie skanowań

W większości przypadków program Norton 360 automatycznie sprawdza komputer i wybiera ustawienia zapewniające najlepszą ochronę. Czasem warto jednak uruchomić określone skanowania. Wybrane skanowania można uruchomić, korzystając z opcji dostępnych w oknie Skanowania.

Można uruchomić następujące indywidualne skanowania:

LiveUpdate

Umożliwia pobranie najnowszych aktualizacji systemu ochrony i programu.

Skanowanie w poszukiwaniu wirusów i programów typu spyware

Umożliwia przeskanowanie komputera w celu wykrycia i usunięcia wirusów, programów typu spyware oraz związanych z nimi zagrożeń.

Pliki tymczasowe programu Internet Explorer

Umożliwia usunięcie starych plików tymczasowych pozostawionych przez przeglądarkę internetową.

Pliki tymczasowe systemu Windows

Umożliwia usunięcie starych plików tymczasowych pozostawionych przez system Windows.

Historia programu Internet Explorer

Umożliwia usuwanie śladów wyszukiwań w Internecie przeprowadzonych na komputerze.

Optymalizacja dysku

Umożliwia eliminowanie zbędnych elementów i zmianę rozmieszczenia plików na wewnętrznym dysku komputera w celu zwiększenia wydajności.

Czyszczenie rejestru

Umożliwia usunięcie uszkodzonych wpisów z rejestru systemu Windows.

Kopia zapasowa

Umożliwia zidentyfikowanie plików, które mają zostać uwzględnione w kopii zapasowej i w razie potrzeby utworzenie kopii.

Aby wybrać skanowania:

  1. W oknie głównym programu Norton 360 umieść wskaźnik myszy nad pozycją Zabezpieczenia komputera, a następnie kliknij pozycję Uruchom skanowania.

  2. W oknie Skanowania , w obszarze Skanowanie komputera kliknij pozycję Skanowanie niestandardowe, a następnie kliknij pozycję Przejdź.

  3. W wyświetlonym oknie wybierz skanowania, które chcesz przeprowadzić, a następnie kliknij pozycję Przejdź.

  4. W oknie Szczegóły działań i skanowania kliknij przycisk Zamknij.

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v6958054_N360_N360RET_5_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 29/09/2010