Ręczna optymalizacja dysków stałych

Optymalizacja dysków stałych komputera może zwiększyć jego wydajność i niezawodność. Program Norton 360 Online automatycznie sprawdza fragmentację dysków stałych i optymalizuje je po przekroczeniu 10-procentowej fragmentacji. W dowolnej chwili można przejrzeć najnowsze raporty, aby sprawdzić, czy niezbędna jest optymalizacja.

Optymalizację dysku można uruchomić tylko w przypadku, gdy na dysku jest więcej niż 15 procent wolnego miejsca.

Niektóre programy, takie jak programy do edycji filmów lub inne programy wymagające dużych ilości miejsca na dysku, mogą działać wydajniej po zoptymalizowaniu dysków. Aby nie czekać, aż program Norton 360 Online przeprowadzi optymalizację automatycznie, można zoptymalizować dyski ręcznie.

Optymalizacja dysku nie działa na komputerach z dyskami twardymi SSD.

Aby zoptymalizować dyski stałe ręcznie:

  1. W oknie głównym programu Norton 360 Online kliknij pozycję Optymalizacja komputera, a następnie kliknij pozycję Uruchom optymalizację dysku.

  2. Po ukończeniu operacji kliknij przycisk Zamknij w oknie Optymalizacja.

Wyświetlanie szczegółów funkcji zabezpieczeń

Fragmentacja dysków i plików - informacje

Czyszczenie zbędnych elementów na dysku - informacje

Optymalizacja komputera - informacje

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

The solution made it easy for me to handle my issue.

Strongly disagree
Strongly agree

This is not my issue.

Was this information helpful?

Yes No

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Thank you for your feedback.

What would you like to do now?

Browse for solutions, search the Norton Community, or Contact Us.

Identyfikator dokumentu: v6958039_N360_N360SOS_6_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 27/10/2011