Inne produkty

Typy wirusów

Wirus jest to niewielki program, którego celem jest zmiana sposobu działania komputera bez wiedzy lub zgody użytkownika.

Program jest uznawany za wirusa, jeśli:

  • Uruchamia się sam bez jakichkolwiek działań ze strony użytkownika.

  • Tworzy własne kopie w celu rozprzestrzeniania się na inne komputery.

Mimo że nie wszystkie wirusy mają na celu powodowanie szkód, nawet nieszkodliwe wirusy mogą zmniejszyć wydajność i stabilność komputera. Program Norton 360 Online próbuje usuwać z komputera wszystkie wirusy.

Wirusy można podzielić na następujące znane kategorie:

Wirusy infekujące pliki

Wirusy infekujące pliki programów. Po uruchomieniu zainfekowanych plików mogą one dołączać przenoszone wirusy do innych plików programów. Program Norton 360 Online skanuje wszystkie pliki programów na komputerze, aby wykryć i wyeliminować wirusy infekujące pliki.

Wirusy sektora rozruchowego

Te wirusy dołączają się do obszarów systemowych komputera i uaktywniają się w chwili uruchomienia komputera. Mogą dołączać się do dysków lub innych urządzeń pamięci masowej podłączonych do komputera. Program Norton 360 Online skanuje obszary systemu komputera w celu znalezienia i usunięcia wirusów rekordu rozruchowego.

Wirusy wieloczęściowe

Wirusy te stosują techniki wykorzystywane zarówno przez wirusy sektora rozruchowego, jak i wirusy infekujące pliki. Program Norton 360 Online skanuje komputer w poszukiwaniu takich wirusów i eliminuje je.

Wirusy makr

Wirusy makr dołączają się do plików danych zawierających składniki wykonywalne, takich jak niektóre arkusze kalkulacyjne, prezentacje i pliki edytorów tekstów. Wirusy te są rozpowszechniane, gdy program uruchamia wykonywalną część pliku danych. Program Norton 360 Online skanuje pliki danych w poszukiwaniu wirusów makr i usuwa je.

Program Norton 360 Online skanuje komputer w poszukiwaniu znanych, jak i nieznanych wirusów.

Znane wirusy są automatycznie wykrywane i eliminowane. Nieznane wirusy są wykrywane dzięki analizie każdego pliku wykonywalnego pod kątem właściwości charakterystycznych dla wirusów. Ponadto program Norton 360 Online rozbudowuje i doskonali swoją listę znanych wirusów, pobierając aktualizacje przez Internet.

Typy zagrożeń bezpieczeństwa

Typy zagrożeń

Sposób reakcji po wykryciu zagrożenia bezpieczeństwa

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v6958021_N360_N360SOS_6_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 27/10/2011