Inne produkty

Ustawienia zapory - informacje

Ustawienia zapory w programie Norton 360 umożliwiają sprawdzanie połączenia internetowego w celu ochrony komputera przed niepożądanymi działaniami komunikacyjnymi i włamaniami z Internetu.

W oknie Ustawienia funkcji Zapora dostępne są następujące karty:

Ustawienia ogólne

Umożliwiają włączenie ogólnych funkcji zapory oraz dostosowanie portów, których komputer używa do otwierania stron internetowych.

Ustawienia ogólne umożliwiają kontrolowanie sposobu obsługi nietypowych protokołów oraz przychodzącego i wychodzącego ruchu sieciowego przez zaporę. Zgodnie z ustawieniami ogólnymi, zapora przepuszcza lub blokuje próby połączeń wychodzących i przychodzących oraz udostępnianie zasobów na komputerze. Za pomocą ustawień ogólnych można także zezwolić zaporze na kontrolowanie prób połączeń przychodzących lub wychodzących na zablokowanych lub nieaktywnych portach komputera.

Reguły programów

Umożliwia kontrolę ustawień dla programów uzyskujących dostęp do Internetu.

Reguły ruchu

Umożliwiają określenie sposobu obsługi przychodzących i wychodzących połączeń sieciowych różnych typów przez zaporę.

Ustawienia można zmienić, aby zezwolić na określone typy połączeń z komputerem lub ich zabronić.

Ochrona przed włamaniami i ochrona przeglądarki

Chroni przed próbami włamań oraz chroni przeglądarkę internetową przed atakami podejmowanymi przez destrukcyjne witryny internetowe.

Opcja Download Intelligence, dostępna na tej karcie, chroni komputer przed wszelkimi niebezpiecznymi plikami pobieranymi przy użyciu przeglądarki internetowej. Funkcja ta obsługuje jedynie operacje pobierania przy użyciu protokołu HTTP oraz programów Internet Explorer i Firefox 3.0.

Ustawienia zaawansowane

Umożliwiają włączenie zaawansowanych funkcji ochrony inteligentnej zapory.

Ustawienia zaawansowane umożliwiają włączenie lub wyłączenie funkcji Automatyczna kontrola programów. Funkcja Automatyczna kontrola programów automatycznie konfiguruje ustawienia dostępu do Internetu dla programów uruchamianych po raz pierwszy.

Opcja Automatyczne zapamiętywanie ruchu IPv6 pomijającego translację adresów jest dostępna tylko wówczas, gdy włączona jest funkcja Automatyczna kontrola programów. Program Norton 360 zawiera opcję Automatyczne zapamiętywanie ruchu IPv6 pomijającego translację adresów w celu kontrolowania ruchu sieciowego używającego protokołu Teredo do komunikacji z komputerem użytkownika.

Po wyłączeniu automatycznej kontroli programów można włączyć zaawansowane monitorowanie zdarzeń. Opcje w obszarze Zaawansowane monitorowanie zdarzeń umożliwiają skonfigurowanie ustawień dostępu do Internetu dla programów uruchamianych po raz pierwszy.

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v6946316_N360_N360RET_5_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 28/10/2010