Inne produkty

Ustawienia ochrony antywirusowej - informacje

Program Norton 360 zawsze chroni komputer przed znanymi i najnowszymi wirusami. Ustawienia ochrony antywirusowej monitorują komputer w poszukiwaniu wirusów i programów typu spyware oraz innych zagrożeń, które w razie ich wykrycia zostają poddane kwarantannie lub usunięte.

Ustawienia ochrony antywirusowej chronią komputer przed zagrożeniami bezpieczeństwa, które mogą powodować ujawnienie informacji osobistych i naruszenie prywatności użytkownika. Różne typy skanowań, takie jak skanowania komputera, skanowanie antywirusowe poczty e-mail i skanowanie komunikatorów internetowych wykrywają infekcje wirusowe komputera i zapobiegają im.

Ustawienia ochrony antywirusowej uzyskują najnowsze definicje wirusów w aktualizacjach definicji i chronią komputer przed najnowszymi zagrożeniami bezpieczeństwa.

Można użyć następujących ustawień ochrony antywirusowej:

Automatyczna ochrona

Ustawienia automatycznej ochrony pozwalają kontrolować sposób skanowania i monitorowania komputera.

Zapewnia to ochronę komputera dzięki stałemu sprawdzaniu obecności wirusów i innych zagrożeń bezpieczeństwa na komputerze. Do wyboru są następujące opcje:

 • Ochrona w czasie rzeczywistym

  Opcje funkcji Ochrona w czasie rzeczywistym zapewniają ochronę komputera dzięki stałemu sprawdzaniu obecności wirusów i innych zagrożeń bezpieczeństwa na komputerze.

  Opcje w obszarze Ochrona w czasie rzeczywistym umożliwiają sterowanie sposobem skanowania i monitorowania komputera.

 • Ochrona przy rozruchu

  Funkcja Ochrona przy rozruchu zapewnia wyższy poziom ochrony od chwili uruchomienia komputera. Opcja ta zapewnia większe bezpieczeństwo, uruchamiając wszystkie niezbędne składniki ochrony komputera z chwilą ponownego uruchomienia komputera.

Skanowania i zagrożenia

Ustawienia w obszarze Skanowania i zagrożenia umożliwiają dostosowanie skanowań przeprowadzanych przez program Norton 360 na komputerze.

Można użyć następujących opcji w obszarze Skanowania i zagrożenia:

 • Skanowania komputera

  Program Norton 360 umożliwia uruchamianie różnych typów skanowania w celu wykrywania infekcji wirusowych komputera i zapobiegania im.

  Różne opcje w obszarze Skanowania komputera umożliwiają dostosowanie skanowań przeprowadzanych przez program Norton 360 na komputerze. Można również określić skanowanie plików skompresowanych i dokumentów pakietu Microsoft Office.

 • Profile wydajności skanowania

  Ustawienia w obszarze Profile wydajności skanowania umożliwiają skonfigurowanie sposobu skanowania komputera przez program Norton 360 na podstawie podpisów cyfrowych oraz poziomu zaufania plików.

 • Skanowanie antywirusowe poczty e-mail

  Funkcja Skanowanie antywirusowe poczty e-mail zabezpiecza komputer użytkownika przed zagrożeniami wysyłanymi i odbieranymi w formie załącznika.

  Opcja ta umożliwia określenie sposobu działania programu Norton 360 podczas skanowania wiadomości e-mail. W zależności od opcji wybranych przez użytkownika, program Norton 360 automatycznie skanuje wysyłane lub odbierane wiadomości e-mail.

 • Skanowanie komunikatorów internetowych

  Opcja Skanowanie komunikatorów internetowych umożliwia dostosowanie skanowania plików odbieranych przy użyciu komunikatorów internetowych.

  Można wybrać obsługiwane komunikatory internetowe, za pomocą których odbierane są pliki. Program Norton 360 skanuje pliki odebrane za pomocą wybranych komunikatorów internetowych.

 • Wykluczenia/zagrożenia niskiego stopnia

  Opcje wykluczeń umożliwiają określenie elementów wykluczonych ze skanowań programu Norton 360, takich jak foldery, pliki i dyski. Ze skanowania można wykluczyć elementy takie, jak skanowania, sygnatury i zagrożenia niskiego stopnia.

  Za pomocą opcji wykluczeń można wybrać kategorie zagrożeń, które będą wykrywane przez program Norton 360.

  Wykluczenia obniżają poziom ochrony i należy je stosować tylko w razie wyraźnej potrzeby.

 • Ochrona Insight

  Skanowanie sieci przez funkcję Insight stosuje technologię Cloud, w której serwer zdalny w Internecie zawiera najnowsze definicje wirusów. Program Norton 360 przeprowadza skanowanie komputera w poszukiwaniu najnowszych zagrożeń bezpieczeństwa. Gdy program Norton 360 przeprowadza skanowanie sieci przez funkcję Insight, używa definicji wirusów dostępnych lokalnie i na serwerze. Program Norton 360 zapewnia dodatkową ochronę przy użyciu najnowszych definicji z serwerów Cloud, a nie tylko definicji dostępnych lokalnie na komputerze.

Ochrona przed programami typu spyware i aktualizacje

Funkcja Ochrona przed programami typu spyware chroni komputer przed zagrożeniami bezpieczeństwa, które mogą powodować ujawnienie informacji osobistych i naruszenie prywatności użytkownika.

Program Norton 360 chroni komputer przed lukami w zabezpieczeniach za pomocą najnowszych aktualizacji definicji i systemu ochrony. Do wyboru są następujące opcje:

 • Ochrona przed programami typu spyware

  Funkcja Ochrona przed programami typu spyware chroni komputer przed zagrożeniami bezpieczeństwa, które mogą powodować ujawnienie informacji osobistych i naruszenie prywatności użytkownika.

  Opcja ta umożliwia wybór kategorii zagrożeń, które program Norton 360 ma wykrywać podczas skanowania ręcznego, skanowania poczty elektronicznej i skanowania komunikatorów internetowych.

 • Aktualizacje

  Program Norton 360 chroni komputer przed lukami w zabezpieczeniach za pomocą najnowszych aktualizacji definicji i systemu ochrony. Aktualizacje definicji zawierają informacje umożliwiające programowi Norton 360 wykrywanie poszczególnych wirusów lub zagrożeń bezpieczeństwa oraz wyświetlanie odpowiednich alertów.

  Korzystając z opcji w obszarze Aktualizacje, można uzyskiwać najnowsze definicje wirusów w aktualizacjach definicji i chronić komputer przed najnowszymi zagrożeniami bezpieczeństwa.

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v6946313_N360_N360RET_5_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 28/10/2010