Inne produkty

Wyświetlanie raportu miesięcznego

Raport miesięczny umożliwia sprawdzenie operacji zabezpieczających programu Norton 360 z ostatnich 30 dni. Raport ten przedstawia różne operacje wykonane przez program Norton 360 w celu ochrony komputera.

Raport miesięczny zawiera informacje o następujących operacjach:

  • Łączna liczba zagrożeń, które program Norton 360 wykrył na komputerze.

  • Łączna liczba fałszywych i uwierzytelnionych witryn internetowych odwiedzonych przez użytkownika.

  • Łączna liczba plików, których kopie zapasowe zostały utworzone.

  • Łączna liczba zbędnych plików i przestarzałych wpisów usuniętych z rejestru systemu Windows.

Jeśli program Norton 360 ma nie wyświetlać automatycznie raportu miesięcznego, można wykonać jedną z następujących czynności:

  • Zaznaczyć opcję Nie wyświetlaj automatycznie raportów miesięcznych w oknie Raport miesięczny programu Norton 360.

  • Wyłączyć opcję Raport miesięczny w oknie Ustawienia administracyjne.

Aby wyświetlić raport miesięczny:

  1. W oknie głównym programu Norton 360 kliknij pozycję Konto.

  2. W oknie Moje konto kliknij pozycję Sprawdź raport miesięczny.

  3. Kliknij przycisk Zamknij.

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v6943864_N360_N360RET_5_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 28/10/2010