Reagowanie na wskaźniki stanu zabezpieczeń

Gdy system napotka zagrożenie, produkt wyświetla stan zabezpieczeń u góry okna głównego. Gdy wyświetlany wskaźnik stanu wyświetli stan, użytkownik może podjąć odpowiednie działanie w celu poprawienia stanu systemu ochrony. Poziom ochrony jest oceniany na podstawie programów zainstalowanych na komputerze. Aby poprawić stan ochrony, należy zadbać o aktualność zainstalowanych programów.

Jeśli wyświetlany jest stan systemu lub kategorii ochrony Zagrożony lub Wymagana uwaga, zagrożenia bezpieczeństwa można wyeliminować bezpośrednio z okna głównego.

Aby zareagować na wskaźniki stanu zabezpieczeń:

  1. W oknie głównym programu Norton 360 kliknij pozycję Napraw teraz.

  2. Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.

„Stan programu Norton 360 - informacje”

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

The solution made it easy for me to handle my issue.

Strongly disagree
Strongly agree

This is not my issue.

Was this information helpful?

Yes No

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Thank you for your feedback.

What would you like to do now?

Browse for solutions, search the Norton Community, or Contact Us.

Identyfikator dokumentu: v6943861_N360_N360RET_5_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 25/10/2010