Inne produkty

Ikona programu Norton 360 - informacje

Po zainstalowaniu programu Norton 360 w obszarze powiadomień na pasku zadań systemu zostaje umieszczona ikona programu. Ikona ta wskazuje bieżący stan zabezpieczeń komputera. Program Norton 360 wyświetla animowaną ikonę, gdy naprawia problemy lub chce poinformować o ostrzeżeniach lub pilnych problemach.

Ikona programu programu Norton 360 w obszarze powiadomień może przybierać następujące postaci:

Ikona z zielonym wskaźnikiem wyboru

Znaczy, że komputer jest w pełni chroniony

Ikona z pomarańczowym znakiem wykrzyknika

Znaczy, że pewne problemy związane z ochroną komputera wymagają uwagi użytkownika

Ikona z czerwonym krzyżykiem

Znaczy, że pewne pilne problemy związane z ochroną komputera wymagają natychmiastowego rozwiązania

Ikona o kształcie sierpa

Wskazuje, że włączony jest tryb cichy

Ikona ta wyświetla również znak bieżącego stanu systemu ochrony.

Kliknięcie ikony prawym przyciskiem myszy powoduje wyświetlenie menu skrótów programu Norton 360. Wybierając odpowiedni element z menu skrótów, można otworzyć okno programu Norton 360, wyeliminować problemy wykryte przez program Norton 360 lub uzyskać dodatkową pomoc.

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v6943858_N360_N360RET_5_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 13/11/2009