Inne produkty

Błąd: „5013,3"

Te kroki dotyczą aktualnych wersji produktów Norton. Jeśli masz starszą wersję lub nie znasz wersji produktu, przejdź do Centrum aktualizacji Norton.

KROK 1

Pobierz i uruchom narzędzie Norton Power Eraser

 1. Pobierz program Norton Power Eraser.

 2. Kliknij przycisk Zapisz.

  Wybierz lokalizację, np. Pulpit, a następnie kliknij przycisk Zapisz.

 3. Kliknij dwukrotnie plik NPE.exe, aby uruchomić narzędzie Norton Power Eraser.

  Jeśli zostanie wyświetlone okno Kontrola konta użytkownika, kliknij przycisk Tak lub Kontynuuj.

 4. Przeczytaj umowę licencyjną, a następnie kliknij opcję Zaakceptuj.

 5. W oknie Norton Power Eraser kliknij ikonę Skanuj w poszukiwaniu zagrożeń.

 6. Domyślnie narzędzie Norton Power Eraser przeprowadza skanowanie narzędzi typu rootkit i wymaga ponownego uruchomienia systemu. Gdy zostanie wyświetlony monit o ponowne uruchomienie komputera, kliknij przycisk Uruchom ponownie. Jeśli nie chcesz, aby program skanował w poszukiwaniu narzędzi typu rootkit, przejdź do pozycji Ustawienia, a następnie usuń zaznaczenie opcji Uwzględnij skanowanie w poszukiwaniu narzędzi typu rootkit (wymaga ponownego uruchomienia komputera).

 7. Po ponownym uruchomieniu komputera skanowanie jest uruchamiane automatycznie. Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.

KROK 2

Włączanie funkcji Ochrona integralności produktów Norton

 1. Uruchom program Norton.

 2. Kliknij pozycję Ustawienia.

 3. W obszarze Skróty zaznacz pole wyboru Norton Tamper Protection.

 4. Kliknij przycisk Zamknij.

KROK 3

Włączanie usługi podstawowego aparatu filtrowania

 1. Naciśnij klawisze Windows + R, aby otworzyć okno dialogowe uruchamiania.

 2. Wpisz poniższy tekst, a następnie naciśnij klawisz Enter.

  services.msc

  Jeśli zostanie wyświetlone okno Kontrola konta użytkownika, kliknij przycisk Tak lub Kontynuuj.

 3. W oknie Usługi w kolumnie Nazwa znajdź i kliknij dwukrotnie pozycję Podstawowy aparat filtrowania.

 4. Sprawdź, czy na liście rozwijanej Typ uruchomienia znajduje się pozycja Automatyczny.

  Jeśli Typ uruchomienia nie jest Automatyczny, na liście rozwijanej kliknij pozycję Automatyczny.

 5. Sprawdź, czy po prawej stronie pola Stan usługi wyświetlany jest stan Uruchomiono.

  Jeśli Stan usługi nie ma wartości Uruchomiono, kliknij przycisk Uruchom.

 6. Kliknij przycisk OK.

 7. Zamknij okno Usługi.

 8. Ponownie uruchom komputer.

  Jeśli błąd jest nadal wyświetlany lub nie możesz znaleźć usługi podstawowego mechanizmu filtrowania, przejdź do kroku 4.

KROK 4

Pobierz i uruchom narzędzie naprawcze

  Narzędzie naprawcze jest niezgodne z systemem Windows XP. Użytkownicy systemu Windows XP powinni skontaktować się z działem pomocy technicznej Norton.

 1. Pobierz narzędzie naprawcze.

  Zapisz plik na pulpicie systemu Windows.

 2. Kliknij dwukrotnie plik BaseFilterEngineFix.exe na pulpicie.

  Uruchomienie narzędzia jest równoznaczne z akceptacją warunków Umowy dotyczącej korzystania z oprogramowania Norton.

 3. W przypadku wyświetlenia monitu o zainstalowanie oprogramowania .NET Framework 3.5 kliknij pozycję Pobierz i zainstaluj tę funkcję.

 4. W oknie Naprawa podstawowego mechanizmu filtrowania kliknij przycisk Zastosuj poprawkę.

  Narzędzie naprawcze naprawi odpowiednie klucze rejestru podstawowego mechanizmu filtrowania.

 5. Kliknij przycisk Ponownie uruchom teraz.

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v67301753_EndUserProfile_pl_pl
System operacyjny: Windows
Ostatnia modyfikacja: 09/11/2018