Inne produkty

Dodawanie następnej licencji na program Norton Anti-Theft

W razie zakupienia dodatkowego klucza licencyjnego programu Norton Anti-Theft można użyć klucza licencyjnego w celu ochrony urządzeń za pomocą programu Norton Anti-Theft.

W przypadku użytkowników programu Norton Mobile Security opcja Dodaj urządzenie nie będzie dostępna, ponieważ licencja na program Norton Mobile Security uprawnia do zainstalowania programu Norton Anti-Theft tylko na urządzeniu z systemem Android. Aby zakupić licencję na program Norton Anti-Theft dla komputera, Kupowanie licencji na program Norton Anti-Theft

Aby dodać następną licencję na program Norton Anti-Theft:

  1. Otwórz przeglądarkę internetową i przejdź na stronę: https://antitheft.norton.com

  2. Na stronie programu Norton Anti-Theft kliknij pozycję Zaloguj się tutaj.

  3. Na wyświetlonej stronie zaloguj się na konto za pomocą poświadczeń konta Norton.

  4. Na stronie programu Norton Anti-Theft kliknij pozycję Dodaj urządzenie.

  5. Na stronie Konfigurowanie programu Norton Anti-Theft kliknij pozycję Dodaj licencję na program Norton Anti-Theft.

  6. Na stronie Dodaj licencję na program Norton Anti-Theft wprowadź klucz produktu w polu Klucz produktu.

  7. Kliknij pozycję Zweryfikuj.

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v65914792_NAT_Retail_1_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 25/04/2013