Inne produkty

Usuń zestaw kopii zapasowej

Można z zestawu kopii zapasowej usunąć pliki, które nie są już potrzebne, a zajmują ograniczone miejsce w lokalizacji kopii zapasowej. Usuwając zbędne pliki, można zwolnić miejsce w magazynie.

Program Norton 360 Online pokazuje postęp usuwania plików z wybranego zestawu kopii zapasowej.

Zmieniają się również szczegóły kopii zapasowej plików należących do usuniętego zestawu kopii zapasowej. Na przykład nie są już wyświetlane nakładki ikon ani karta Kopia zapasowa w oknie właściwości pliku.

Nie można usunąć zestawu kopii zapasowej, jeśli dostępny jest jest tylko jeden zestaw kopii zapasowej.

Można wybrać jedną z następujących opcji:

Usuń zestaw kopii zapasowej

Umożliwia usunięcie zestawu kopii zapasowej.

Usuń zestaw kopii zapasowej i pliki

Umożliwia usunięcie zestawu kopii zapasowej oraz dostępnych w nim plików.

Usuwanie zestawu kopii zapasowej

Wykluczanie plików i folderów z zestawu kopii zapasowej

Usuwanie plików, których kopie zapasowe były wcześniej tworzone

Rozwiązania problemów z kopiami zapasowymi - informacje

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v65073051_N360_N360SOS_6_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 21/10/2011