Inne produkty

Błąd: (8920,227) „Usługa Norton LiveUpdate nie mogła zainstalować aktualizacji"

Te kroki dotyczą aktualnych wersji produktów Norton. Jeśli masz starszą wersję lub nie znasz wersji produktu, przejdź do Centrum aktualizacji Norton.

KROK 1

Uruchom usługę LiveUpdate.

 1. Uruchom program Norton.

 2. W oknie głównym dwukrotnie kliknij opcję Bezpieczeństwo, a następnie kliknij opcję LiveUpdate.

 3. Gdy działanie usługi Norton LiveUpdate zakończy się, kliknij przycisk OK.

 4. Uruchamiaj ponownie usługę LiveUpdate, aż zostanie wyświetlony komunikat „Produkt Norton zawiera najnowsze aktualizacje".

 5. Zamknij wszystkie programy, a następnie uruchom ponownie komputer.

KROK 2

Skonfiguruj ustawienia serwera proxy usługi LiveUpdate

 1. Uruchom program Norton.

 2. Kliknij pozycję Ustawienia.

 3. W oknie Ustawienia kliknij pozycję Ustawienia administracyjne.

 4. W obszarze Ustawienia administracyjne, obok pozycji Ustawienia sieciowego serwera proxy kliknij pozycję Konfiguruj.

 5. W oknie Ustawienia sieciowego serwera proxy w obszarze Ustawienia serwera proxy zaznacz opcję Korzystaj z serwera proxy dla połączeń HTTP.

 6. Wpisz adres i port serwera proxy.

 7. Jeżeli serwer proxy wymaga uwierzytelnienia, zaznacz opcję Wymagana autoryzacja do połączenia poprzez zaporę lub serwer proxy, a następnie wpisz nazwę użytkownika i hasło.

 8. Kliknij przycisk Zastosuj, a następnie kliknij przycisk OK.

 9. Kliknij przycisk Zamknij.

 10. Ponownie uruchom usługę LiveUpdate.

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v65072996_EndUserProfile_pl_pl
System operacyjny: Windows
Ostatnia modyfikacja: 09/11/2018