Błąd: (8920,227) „Usługa Norton LiveUpdate nie mogła zainstalować aktualizacji"

Te kroki dotyczą aktualnych wersji produktów Norton. Jeśli masz starszą wersję lub nie znasz wersji produktu, przejdź do Centrum aktualizacji Norton.

KROK 1

Uruchom usługę LiveUpdate.

 1. Uruchom program Norton.

 2. W głównym oknie kliknij przycisk Zabezpieczenia, a następnie kliknij pozycję LiveUpdate.

 3. Gdy działanie usługi Norton LiveUpdate zakończy się, kliknij przycisk OK.

 4. Uruchamiaj ponownie usługę LiveUpdate, aż zostanie wyświetlony komunikat „Produkt Norton zawiera najnowsze aktualizacje".

 5. Zamknij wszystkie programy, a następnie ponownie uruchom komputer.

KROK 2

Skonfiguruj ustawienia serwera proxy usługi LiveUpdate

 1. Uruchom program Norton.

 2. Kliknij pozycję Ustawienia.

 3. W oknie Ustawienia kliknij pozycję Ustawienia administracyjne.

 4. W obszarze Ustawienia administracyjne, obok pozycji Ustawienia sieciowego serwera proxy kliknij pozycję Konfiguruj.

 5. W oknie Ustawienia sieciowego serwera proxy w obszarze Ustawienia serwera proxy zaznacz opcję Korzystaj z serwera proxy dla połączeń HTTP.

 6. Wpisz adres i port serwera proxy.

 7. Jeżeli serwer proxy wymaga uwierzytelnienia, zaznacz opcję Wymagana autoryzacja do połączenia poprzez zaporę lub serwer proxy, a następnie wpisz nazwę użytkownika i hasło.

 8. Kliknij przycisk Zastosuj, a następnie kliknij przycisk OK.

 9. Kliknij przycisk Zamknij.

 10. Ponownie uruchom usługę LiveUpdate.

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

The solution made it easy for me to handle my issue.

Strongly disagree
Strongly agree

This is not my issue.

Was this information helpful?

Yes No

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Thank you for your feedback.

What would you like to do now?

Browse for solutions, search the Norton Community, or Contact Us.

Identyfikator dokumentu: v65072996_EndUserProfile_pl_pl
System operacyjny: Windows
Ostatnia modyfikacja: 19/03/2018