Inne produkty

Wyłączanie lub włączanie funkcji Inteligentna zapora

Inteligentna zapora monitoruje komunikację między komputerem użytkownika a innymi komputerami w Internecie. Chroni ona także komputer użytkownika przed typowymi problemami związanymi z bezpieczeństwem.

Jeżeli wyłączenie funkcji Inteligentna zapora jest konieczne, należy wyłączyć ją tymczasowo, aby upewnić się, że zostanie ona automatycznie włączona ponownie. Aby upewnić się, że komputer jest chroniony można ręcznie ponownie włączyć funkcję Inteligentna zapora przed upłynięciem określonego czasu.

Gdy funkcja Inteligentna zapora jest wyłączona, komputer nie jest chroniony przed zagrożeniami pochodzącymi z Internetu ani zagrożeniami bezpieczeństwa.

Aby wyłączyć funkcję Inteligentna zapora:

 1. W oknie głównym programu Norton 360 Online kliknij pozycję Ustawienia.

 2. W oknie Ustawienia, w obszarze Szczegółowe ustawienia kliknij pozycję Zapora.

 3. W sekcji Ustawienia ogólne, w wierszu Inteligentna zapora przesuń przełącznik Wł./Wył. w prawo, w położenie Wył.

 4. Kliknij przycisk Zastosuj.

 5. W oknie Żądanie zabezpieczeń, z listy rozwijanej Wybierz czas wyłączenia funkcji wybierz czas, na który chcesz wyłączyć funkcję Inteligentna zapora.

 6. Kliknij przycisk OK.

 7. Kliknij przycisk Zamknij.

Aby włączyć funkcję Inteligentna zapora:

 1. W oknie głównym programu Norton 360 Online kliknij pozycję Ustawienia.

 2. W oknie Ustawienia, w obszarze Szczegółowe ustawienia kliknij pozycję Zapora.

 3. W sekcji Ustawienia ogólne, w wierszu Inteligentna zapora przesuń przełącznik Wł./Wył. w lewo, w położenie .

 4. Kliknij przycisk Zastosuj.

 5. Kliknij przycisk Zamknij.

Aby wyłączyć funkcję Inteligentna zapora za pomocą funkcji Skróty:

 1. W oknie głównym programu Norton 360 Online kliknij pozycję Ustawienia.

 2. W oknie Ustawienia, w obszarze Skróty usuń zaznaczenie pola wyboru Inteligentna zapora.

Aby włączyć funkcję Inteligentna zapora za pomocą funkcji Skróty:

 1. W oknie głównym programu Norton 360 Online kliknij pozycję Ustawienia.

 2. W oknie Ustawienia, w obszarze Skróty zaznacz pole wyboru Inteligentna zapora.

Aby wyłączyć funkcję Inteligentna zapora za pomocą ikony na pasku zadań systemu:

 1. W obszarze powiadomień na pasku zadań systemu kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę programu Norton 360 Online, a następnie kliknij polecenie Wyłącz funkcję Inteligentna zapora.

 2. W oknie Żądanie zabezpieczeń, z listy rozwijanej Wybierz czas wyłączenia funkcji wybierz czas, na który chcesz wyłączyć funkcję Inteligentna zapora.

 3. Kliknij przycisk OK.

Aby włączyć funkcję Inteligentna zapora za pomocą ikony na pasku zadań systemu:

 • W obszarze powiadomień na pasku zadań systemu kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę programu Norton 360 Online, a następnie kliknij polecenie Włącz funkcję Inteligentna zapora.

Inteligentna zapora - informacje

Ustawienia zapory - informacje

Reguły zapory - informacje

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v64908971_N360_N360SOS_6_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 30/10/2011