Inne produkty

Zarządzanie zestawami kopii zapasowej - usuwanie plików

Program Norton 360 Online pokazuje postęp usuwania plików z wybranego zestawu kopii zapasowej. Można wyświetlić szczegóły plików usuwanych z zestawu kopii zapasowej.

Można z zestawu kopii zapasowej usunąć pliki, które nie są już potrzebne, a zajmują ograniczone miejsce w lokalizacji kopii zapasowej. Usuwając zbędne pliki, można zwolnić miejsce w magazynie.

Można wyświetlić następujące szczegóły:

Usunięte pliki

Bieżąca i całkowita liczba plików usuniętych z wybranego zestawu kopii zapasowej.

Pokazywane są następujące szczegóły:

  • Numer usuwanego właśnie pliku.

  • Łączna liczba plików zawartych w zestawie kopii zapasowej.

Usuwanie pliku

Lokalizacja pliku usuwanego z wybranego zestawu kopii zapasowej.

Usuwanie zestawu kopii zapasowej

Wykluczanie plików i folderów z zestawu kopii zapasowej

Usuwanie plików, których kopie zapasowe były wcześniej tworzone

Rozwiązania problemów z kopiami zapasowymi - informacje

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v64779957_N360_N360SOS_6_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 12/10/2011