Inne produkty

Błąd: „3039,65545"

Aby rozwiązać ten problem, należy ponownie uruchomić komputer. Jeśli problem nie ustąpi nawet po ponownym uruchomieniu komputera, uruchom usługę LiveUpdate oraz pełne skanowanie systemu.

Te kroki dotyczą aktualnych wersji produktów Norton. Jeśli masz starszą wersję lub nie znasz wersji produktu, przejdź do Centrum aktualizacji Norton.

KROK 1

Uruchom usługę LiveUpdate.

  1. Uruchom program Norton.

  2. W oknie głównym dwukrotnie kliknij opcję Bezpieczeństwo, a następnie kliknij opcję LiveUpdate.

  3. Gdy działanie usługi Norton LiveUpdate zakończy się, kliknij przycisk OK.

  4. Uruchamiaj ponownie usługę LiveUpdate, aż zostanie wyświetlony komunikat „Produkt Norton zawiera najnowsze aktualizacje".

  5. Zamknij wszystkie programy, a następnie uruchom ponownie komputer.

KROK 2

Uruchom pełne skanowanie systemu

  1. Uruchom program Norton.

  2. W oknie głównym programu dwukrotnie kliknij pozycję Zabezpieczenia, a następnie kliknij pozycję Skanowania.

  3. W oknie Skanowania kliknij pozycję Pełne skanowanie systemu i kliknij przycisk Przejdź.

  4. Po zakończeniu skanowania kliknij pozycję Zakończ.

Jeśli to nie zadziała?

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v64232419_EndUserProfile_pl_pl
System operacyjny: Windows
Ostatnia modyfikacja: 07/11/2018