Błąd: „3039,65545"

Aby rozwiązać ten problem, należy ponownie uruchomić komputer. Jeśli problem nie ustąpi nawet po ponownym uruchomieniu komputera, uruchom usługę LiveUpdate oraz pełne skanowanie systemu.

Te kroki dotyczą aktualnych wersji produktów Norton. Jeśli masz starszą wersję lub nie znasz wersji produktu, przejdź do Centrum aktualizacji Norton.

KROK 1

Uruchom usługę LiveUpdate.

  1. Uruchom program Norton.

  2. W głównym oknie kliknij przycisk Zabezpieczenia, a następnie kliknij pozycję LiveUpdate.

  3. Gdy działanie usługi Norton LiveUpdate zakończy się, kliknij przycisk OK.

  4. Uruchamiaj ponownie usługę LiveUpdate, aż zostanie wyświetlony komunikat „Produkt Norton zawiera najnowsze aktualizacje".

  5. Zamknij wszystkie programy, a następnie ponownie uruchom komputer.

KROK 2

Uruchom pełne skanowanie systemu

  1. Uruchom program Norton.

  2. W oknie głównym kliknij przycisk Zabezpieczenia, a następnie kliknij pozycję Skanowania.

  3. W oknie Skanowania kliknij pozycję Pełne skanowanie systemu i kliknij przycisk Przejdź.

  4. Po zakończeniu skanowania kliknij pozycję Zakończ.

Jeśli to nie zadziała?

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Czy te informacje były pomocne?

Identyfikator dokumentu: v64232419_EndUserProfile_pl_pl
System operacyjny: Windows
Ostatnia modyfikacja: 23/08/2017