Inne produkty

Skanowania

Okno Skanowania jest wyświetlane, gdy program Norton 360 Online wykonuje co najmniej dwie następujące operacje:

 • Usługa LiveUpdate

 • Pełne skanowanie systemu

 • Optymalizacja komputera

 • Kopia zapasowa

W kolumnie Element wyświetlana jest operacja programu Norton 360 Online. W kolumnie Stan wyświetlany jest aktualny stan operacji.

Jeśli operacja jest wykonywana przez długi czas, należy przejść do okna danej operacji i sprawdzić, czy występuje problem wymagający uwagi użytkownika. Jeśli na przykład operacja usługi LiveUpdate trwa przez długi czas, należy otworzyć okno Norton LiveUpdate i sprawdzić stan.

W oknie Skanowania dostępne są następujące opcje:

Uruchom kolejno wszystkie elementy

Umożliwia programowi Norton 360 Online automatyczne zamknięcie wszystkich okien poszczególnych operacji po ich ukończeniu.

Program Norton 360 Online nie zamyka automatycznie okien poszczególnych operacji, jeśli operacja wymaga uwagi użytkownika lub użytkownik ręcznie anulował operację w trakcie jej wykonywania. W takich przypadkach użytkownik musi ręcznie zamknąć okno operacji.

Po ukończeniu elementów komputer

Należy wybrać żądany stan komputera po ukończeniu skanowania. Do wyboru są następujące opcje:

 • Pozostaw włączony

  Umożliwia dalszą pracę komputera po ukończeniu skanowania. Domyślnie opcja ta jest zaznaczona.

 • Wyłącz

  Wyłącza komputer po ukończeniu skanowania.

 • Wstrzymaj

  Po ukończeniu skanowania komputer przechodzi w tryb wstrzymania. Ta opcja jest wyświetlana tylko w przypadku, gdy użytkownik skonfigurował opcje zasilania komputera za pomocą Panelu sterowania systemu Windows.

 • Hibernuj

  Po ukończeniu skanowania komputer przechodzi w tryb hibernacji. Ta opcja jest wyświetlana tylko w przypadku, gdy użytkownik skonfigurował opcje zasilania komputera za pomocą Panelu sterowania systemu Windows.

Usługa LiveUpdate - informacje

Sposób reakcji po wykryciu zagrożenia bezpieczeństwa

Optymalizacja komputera - informacje

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v64144819_N360_N360SOS_6_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 19/10/2011