Niepowodzenie powiązania

Urządzenie nie zostało dodane do konta Norton. Proces instalacji może się nie powieść wskutek problemów z połączeniem z Internetem lub serwerem Symantec.

Spróbuj wykonać następujące czynności:

  • Sprawdzić, czy urządzenie jest połączone z Internetem.

  • Sprawdzić ustawienia zapory lub funkcji kontroli rodzicielskiej na urządzeniu, gdyż mogą one blokować połączenie.

Po sprawdzeniu ustawień można użyć opcji Ponów próbę, aby spróbować ponownie dodać urządzenie do konta Norton.

Jeśli problem nie ustąpi, może to oznaczać, że przeprowadzana jest konserwacja serwera Symantec. Należy wylogować się i spróbować dodać urządzenie później.

Konto Norton - informacje

Jakie urządzenia są obsługiwane przez produkty marki Norton?

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Czy te informacje były pomocne?

Identyfikator dokumentu: v64040439_NortonM_Retail_1_pl_pl
System operacyjny: Windows, Mac OS X, Android
Ostatnia modyfikacja: 04/09/2015