Inne produkty

Okno Historia zabezpieczeń - szczegóły zaawansowane - informacje

Okno Historia zabezpieczeń - szczegóły zaawansowane umożliwia wyświetlenie dodatkowych informacji na temat elementów wybranych z listy rozwijanej Pokaż w oknie Historia zabezpieczeń. Za pomocą tego okna można także przeprowadzić dowolne działanie dostępne dla wybranego elementu.

Poniższa tabela przedstawia kategorie oferujące szczegóły zaawansowane dotyczące elementów w oknie Historia zabezpieczeń:

Zestawienie alertu

Wyświetlane są następujące informacje o elemencie:

 • Dotkliwość

  Ta kategoria przedstawia poziom zagrożenia wybranego elementu. Możliwe są różne poziomy zagrożeń bezpieczeństwa - Wysoki, Średni i Niski oraz Informacje.

 • Operacje

  W tej kategorii wyświetlane są operacje przeprowadzone przez program Norton 360 Online.

 • Data i godzina

  Ta kategoria przedstawia datę i godzinę operacji.

 • Stan

  Ta kategoria przedstawia stan działania podjętego wobec elementu.

 • Zalecane działanie

  W tej kategorii wyświetlane są działania, których wykonanie może być konieczne.

Szczegóły zaawansowane

Szczegółowe informacje na temat elementu.

Można wyświetlić szczegóły takie jak kategoria, poziom zagrożenia, kategoria zagrożenia, data wysyłki zagrożenia, stan zagrożenia, opis zagrożenia oraz działania zalecane dla elementów.

Działania

Działania dostępne w przypadku wybranego elementu

Opcje w widoku Działania różnią się w zależności od opcji dostępnych na liście rozwijanej Pokaż w oknie Historia zabezpieczeń.

Poniżej przedstawiono niektóre opcje z listy Działania :

 • Zaufaj

  To działanie umożliwia dostęp do lub z wybranego komputera lub wszystkich niezaklasyfikowanych komputerów z wybranej sieci.

  Opcja ta jest dostępna w widoku Historia zabezpieczeń - Zapora - Sieć i połączenia.

 • Ogranicz

  To działanie blokuje dostęp do lub z wybranego komputera lub wszystkich niezaklasyfikowanych komputerów z wybranej sieci.

  Opcja ta jest dostępna w widoku Historia zabezpieczeń - Zapora - Sieć i połączenia.

 • Usuń zaufanie

  Usuwa stan zaufania przypisany wybranemu komputerowi lub wszystkim niezaklasyfikowanym komputerom z wybranej sieci.

  Opcja ta jest dostępna w widoku Historia zabezpieczeń - Zapora - Sieć i połączenia.

 • Usuń ograniczenie

  To działanie usuwa stan ograniczenia przypisany wybranemu komputerowi lub wszystkim niezaklasyfikowanym komputerom z wybranej sieci.

  Opcja ta jest dostępna w widoku Historia zabezpieczeń - Zapora - Sieć i połączenia.

 • Wyświetl regułę

  To działanie powoduje wyświetlenie reguły zapory używanej do kontrolowania wykonywanych przez wybrany program prób dostępu do Internetu w oknie Kontrola programów programu Norton 360 Online.

  Opcja ta jest dostępna w widoku Historia zabezpieczeń - Operacje zapory.

 • Zezwalaj

  To działanie zezwala wybranemu programowi na dostęp do Internetu.

  Opcja ta jest dostępna w widoku Historia zabezpieczeń - Zapobieganie włamaniom.

 • Przestań powiadamiać

  To działanie powoduje, że program Norton 360 Online przestaje powiadamiać o zablokowaniu wybranej sygnatury ataku.

  Opcja ta jest dostępna w widoku Historia zabezpieczeń - Zapobieganie włamaniom.

 • Powiadamiaj

  To działanie powoduje, że program Norton 360 Online powiadamia o zablokowaniu wybranej sygnatury ataku.

  Opcja ta jest dostępna w widoku Historia zabezpieczeń - Zapobieganie włamaniom.

Zarządzanie ryzykiem

Wyświetla łącza do ogólnych informacji o związanych z wybranym elementem.

W przypadku niektórych elementów w oknie Historia zabezpieczeń widok ten umożliwia dostęp do odpowiedniego okienka ustawień w oknie programu Norton 360 Online.

Historia zabezpieczeń - informacje

Wyświetlanie elementów w oknie Historia zabezpieczeń

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v6398632_N360_N360SOS_6_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 29/09/2011