Inne produkty

Okno Szczegóły - informacje

Okno Historia zabezpieczeń - szczegóły zaawansowane umożliwia wyświetlenie dodatkowych informacji na temat elementów wybranych w różnych widokach okna Historia zabezpieczeń. Można także przeprowadzić dowolne działanie dostępne dla wybranego elementu.

Poniższa tabela przedstawia kategorie oferujące szczegóły zaawansowane dotyczące elementów w oknie Historia zabezpieczeń:

Zestawienie alertu

Wyświetlane są następujące informacje o elemencie:

 • Dotkliwość

  Ta kategoria przedstawia poziom zagrożenia wybranego elementu. Możliwe są różne poziomy zagrożeń bezpieczeństwa - Wysoki, Średni i Niski oraz Informacje.

 • Operacje

  Ta kategoria przedstawia operacje, wskutek których funkcja Historia zabezpieczeń zidentyfikowała element jako zagrożenie bezpieczeństwa.

 • Data i godzina

  Ta kategoria przedstawia datę i godzinę operacji.

 • Stan

  Ta kategoria przedstawia stan działania podjętego wobec elementu.

 • Zalecane działanie

  Ta kategoria przedstawia działania, które użytkownik powinien podjąć w celu wyeliminowania zagrożenia bezpieczeństwa.

Szczegóły zaawansowane

Szczegółowe informacje na temat elementu.

Niektóre z szczegółowych informacji to poziom zagrożenia, kategoria zagrożenia, data wysyłki zagrożenia, stan zagrożenia, opis zagrożenia oraz działania zalecane dla elementów.

Działania

Działania dostępne w przypadku wybranego elementu

Opcje w widoku Działania różnią się w zależności od opcji dostępnych na liście rozwijanej Pokaż w oknie Historia zabezpieczeń.

Poniżej przedstawiono niektóre opcje z listy Działania:

 • Przywróć i wyklucz ten plik

  To działanie umożliwia przywrócenie wybranego elementu poddanego kwarantannie w pierwotnej lokalizacji bez naprawiania go. Element poddany kwarantannie jest również wykluczany z wykrywania w przyszłych skanowaniach.

  Opcja ta jest dostępna w widoku Kwarantanna.

 • Usuń ten plik z historii

  To działanie umożliwia usunięcie wybranego elementu poddanego kwarantannie z dziennika funkcji Historia zabezpieczeń.

  Opcja ta jest dostępna w widoku Kwarantanna.

 • Prześlij do firmy Symantec

  To działanie umożliwia wysłanie wybranego elementu do firmy Symantec. Opcję tę należy wybrać w przypadku podejrzenia, że element jest zainfekowany, nawet jeśli skanowanie nie wykrywa zagrożenia.

  Opcja ta jest dostępna w widoku Kwarantanna.

Zarządzanie ryzykiem

Wyświetla łącza do ogólnych informacji o związanych z wybranym elementem.

W przypadku niektórych elementów w oknie Historia zabezpieczeń widok ten umożliwia dostęp do odpowiedniego okienka ustawień w oknie programu Norton 360.

„Historia zabezpieczeń - informacje”

„Wyświetlanie elementów w oknie Historia zabezpieczeń”

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v6398632_N360_N360RET_5_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 19/04/2010